Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE UKAZUJE DA SE AKTIVNOSTI POPUT DODELE HUMANITARNE POMOćI SOCIJALNO UGROżENIM GRAđANIMA, ORGANIZOVANJA BESPLATNIH LEKARSKIH PREGLEDA, čASOVA ZA MATURANTE, KOJE POJEDINI POLITIčKI SUBJEKTI KORISTE TOKOM OVE IZBORNE KAMPANJE, NE MOGU OKARAKTERISATI KAO POLITIčKE AKTIVNOSTI, U SMISLU ZAKONA


Određeni broj političkih subjekata tokom ove izborne kampanje sprovodi aktivnosti koje se ne mogu okarakterisati kao političke

  • deljenje humanitarne pomoći socijalno ugroženim građanima,
  • organizovanje besplatnih lekarskih pregleda,
  • časovi za maturante,
  • odlazak na izlete, fudbalske utakmice i sl.

Prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014 - dalje: Zakon), sredstva iz javnih i privatnih izvora koja politički subjekti koriste za finansiranje troškova izborne kampanje, mogu da se koriste samo za političke aktivnosti.

Agencija za borbu protiv korupcije će u svim situacijama koje ukazuju na to da se ova sredstva nenamenski troše, na osnovu odgovarajućih dokaza inicirati pokretanje postupaka pred nadležnim sudom.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 08.04.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija