Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: PRAVNA LICA KOJA DUGOVE NAPLAćUJU PREKO SUDOVA IMAćE ROK OD 1. MAJA DO 1. JULA 2016. GODINE DA SE IZJASNE HOćE LI PREćI KOD IZVRšITELJA. UKOLIKO SE POVERILAC NE IZJASNI U PREDVIđENOM ROKU SUD ćE OBUSTAVITI POSTUPAK NAPLATE DUGA. IZVRšITELJI ćE SPROVODITI SVA IZVRšENJA KOJA SU DOSAD BILA U NADLEżNOSTI SUDA, IZUZEV ONIH U PORODIčNIM SPOROVIMA I VRAćANJU ZAPOSLENOG NA RAD


Pravna lica i građani koji dugove naplaćuju preko sudova imaće rok od 1. maja do 1. jula 2016. godine da se izjasne hoće li preći kod izvršitelja. U suprotnom, naplata duga se obustavlja.

Svi poverioci, bilo da su u pitanju preduzeća poput EPS-a i Infostana ili majke koje tuže supruga jer ne plaća alimentaciju, moraju u roku od dva meseca da odluče ko će ubuduće voditi njihove sporove.

Na raspolaganju imaju mogućnost da im predmet i dalje vodi sud ili da ga povere izvršiteljima koji dugove za struju, alimentaciju ili parking u proseku naplaćaju za manje od tri meseca.

Svetlana Manić, zamenik predsednika Komore izvršitelja, kaže da će sud obustaviti postupak naplate duga ako se poverilac ne izjasni u predviđenom roku.

- Mogućnost izbora između suda ili izvršitelja u starim predmetima predviđena je novim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon). Iz ugla poverioca koji želi svoj novac opredeljenje za izvršitelja je dobro, jer će on rešiti predmet koji sud nije rešio godinama. Dužniku to neće odgovarati, jer je dosad igrao na kartu neefikasnosti suda. Dužnici će izvršitelju pored duga morati da plate i troškove koji u proseku iznose nekoliko hiljada dinara - kaže Manićeva, koja očekuje da će najveći broj komunalnih preduzeća predmete preneti kod izvršitelja.

I u Ministarstvu pravde potvđuju da novi Zakon stupa na snagu 1. jula 2016. godine i da je njegov cilj da omogući rešavanje starih izvršnih predmeta koji se godinama nalaze u sudovima.

Inače, izvršitelji će sprovoditi sva izvršenja koja su dosad bila u nadležnosti suda, izuzev onih u porodičnim sporovima i vraćanju zaposlenog na rad. Procenjuje se da u sudovima ima 1,68 miliona predmeta, od kojih su mnogi stariji od 10 godina. Najveći broj njih su neplaćene dažbine javnim preduzećima za grejanje, struju, televiziju...

O ovoj, ali i drugim novinama koje su predviđene Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, možete se informisati na višednevnom savetovanju kompanije Paragraf, na Zlatiboru (Hotel Palisad), u periodu od 22. do 25. maja 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Blic, Suzana Lakić, 10.04.2016.
Naslov: Redakcija