Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O O VISOKOM OBRAZOVANJU: Cilj - otkloniti primedbe Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju


Ministarstvo prosvete priprema izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 - dr. zakoni) kojima će biti otklonjene primedbe Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) u kojoj je Srbija izgubila punopravno članstvo pre godinu dana.

Ova organizacija je tada našem akreditacionom telu uputila više zamerki, među kojima je najveća bila to što po važećem zakonu Nacionalni savet za visoko obrazovanje može da promeni odluku o akreditaciji koju je donelo Nacionalno akreditaciono telo (NAT). Ocenjeno je da je time ugrožena nezavisnost donošenja akreditacionih odluka od strane NAT.

Sada će to biti popravljeno, a u Ministarstvu prosvete pojašnjavaju da je u cilju uspostavljanja odgovarajućeg pravnog okvira da NAT ispuni Evropske standarde i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ESG) u pogledu nezavisnosti u postupanju i odlučivanju i tako ponovo stekne status punopravne članice u okviru ENQA.

- Nacrtom zakona o izmenama i dopunama ovog zakona predviđa se da Skupština Srbije imenuje i razrešava članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, kao i članove UO NAT, a da Vlada objedinjuje predloge ovlašćenih predlagača za njihov izbor i upućuje ga Narodnoj skupštini, radi odlučivanja - kažu za "Novosti" u Ministarstvu.

Takođe, ističu naši sagovornici, predviđeno je osnivanje žalbenog organa u okviru NAT.

- Komisija za žalbe NAT ovlašćeni je organ za postupanje po žalbama visokoškolskih ustanova na rešenja Komisije za akreditaciju o odbijanju zahteva za akreditaciju visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa. Nacrtom zakona se uređuje izbor i sastav Komisije za žalbe, kao i sam žalbeni postupak - ističu u Ministarstvu.

Izmenama zakona biće proširena i ovlašćenja UO NAT da bira članove Komisije za akreditaciju na osnovu javnog poziva i da utvrđuje listu recenzenata, kao i ovlašćenja direktora NAT da bira recenzente sa javne liste.

Jedno od najvažnijih pitanja, nakon što je NAT izgubio punopravno članstvo u ENQA, bilo je da li će naše diploma biti priznate u zemljama EU, jer je članstvo u ovoj organizaciji garancija kvaliteta visokog obrazovanja. Međutim, ovom odlukom diplome stečene u Srbiji nisu pod znakon pitanja u drugim državama.

Izvor: Vebsajt Novosti, Lj. Begenišić, 10.03.2021.
Naslov: Redakcija