Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI: Poštovati privatnost podataka građana u predizbornoj kampanji


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović izjavio je da još nije imao uvid u sve dokumente kojima raspolažu stranački aktivisti koji idu od vrata do vrata u predizbornoj kampanji i ponovo pozvao sve političke subjekte da poštuju privatnost podataka ličnosti građana.

Marinović je, povodom stranačkih predizbornih kampanja u kojima aktivisti obilaze građane u njihovim domovima, rekao da niko nije u obavezi da odgovara na pitanja niti da daje podatke, ali da niko ne može da zabrani ni ako neko to želi da učini.

On je rekao da su podaci koji mogu biti dostupni javnosti ime, prezime, adresa stana i starosno doba neke osobe, dok se svi ostali detalji, odnosno njihovo objavljivanje, smatraju povredom privatnosti.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti održaće jednodnevnu obuku o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) za predstavnike svih zainteresovanih političkih stranaka.

Aktuelna predizborna kampanja pokrenula je niz pitanja o primeni ovog zakona, kao i sumnje građana da političke stranke, u akcijama "od vrata do vrata", zloupotrebljavaju podatke o ličnosti kojima rukuju organi vlasti, a što predstavlja krivično delo Neovlašćeno prikupljanje podataka o ličnosti iz člana 146. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019).

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti propisuje niz obaveza za rukovaoce podataka, koje političke stranke zanemaruju, što dalje dovodi do ugrožavanja privatnosti i nezadovoljstva građana.

Takođe, osnovna aktivnost političkih stranaka jeste obrada podataka o političkom mišljenju građana, koja je veoma restriktivna, a što se u potpunosti zanemaruje.

Poverenik poziva sve političke stranke da se uzdrže od zloupotrebe podataka o ličnosti građana i prisustvuju ovoj obuci, kako bi uskladile svoj rad sa zakonom.

Na ovakav način političke stranke bi na sopstvenom primeru pokazale da poštuju zaštitu podataka o ličnosti, kao fundamentalno ljudsko pravo, te da drže do privatnosti građana i vladavine prava.

Obuka će biti održana 16.03.2020. godine, sa početkom u 10h u prostorijama Poverenika, u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra broj 15.

Za prijavljivanje i sve relevantne informacije političke stranke mogu se obratiti Službi Poverenika na office@poverenik.rs.

Izvor: Vebsajt N1 i Poverenika, 10.03.2020.
Naslov: Redakcija