Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NEOPHODNE IZMENE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU I NOVI ZAKON O AKREDITACIJI


Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju naredne dve godine imaće samo status pridruženog člana u Evropskoj asocijaciji za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju. Najvažnija primedba našem visokom obrazovanju je na nezavisnost rada prilikom donošenja akreditacionih odluka.

Diplome srpskih fakulteta i dalje će biti priznate u svetu, iako Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju nije vraćen status punopravnog člana u Evropskoj asocijaciji.

Direktorka tog tela prof. dr Jelena Kočović objašnjava koja je ključna primedba zbog koje nije obnovljeno punopravno članstvo.

"Ključna primedba je zakonsko ograničenje: u drugostepenom postupku – Nacionalni savet za visoko obrazovanje može da preinači odluku o akreditaciji Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju. Mi smo pokrenuli inicijativu da se promeni Zakon o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 - dr. zakoni), da se to otkloni. A pokrenuli smo inicijativu za donošenje novog Zakona o akreditaciji koji će regulisati tu oblast", navela je Kočovićeva.

Studenti, kaže ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, nemaju razloga za brigu, jer naše diplome nostrifikuju centri koji nemaju veze sa evropskom asocijacijom.

Ističe da "imamo mnoge sjajne fakultete" i da se u inostranstvu "otimaju za naše kadrove i dobre majstore".

"Ako imate dobar plan i program i on je prepoznat u svetu, vaše kvalifikacije i kompetencije se mere kroz NOK, a ovo je nešto što same visokoškolske ustanove treba da unapređuju", navodi Šarčević.

I profesorka Kočović ističe da priznavanje diploma ne zavisi od statusa pojedinačnih agencija za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju pojedinih zemalja, već isključivo od kvaliteta visokoškolskih ustanova na kojima su stečene te diplome.

"I dalje će se priznavati diplome univerziteta koji su kvalitetni, koji daju diplome iza kojih stoji znanje", rekla je prof. dr Jelena Kočović.

Iako su diplome njihovih fakulteta priznate širom sveta, punopravni članovi Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju nisu ni Češka, Slovačka i Švedska.

Istraživanja su pokazala da studenti više vode računa o rangiranju univerziteta na listama poput Šangajske.

Izvor: Vebsajt RTS, Nela Stanković, 09.03.2020.
Naslov: Redakcija