Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: Advokatima omogućeno da zahteve katastru šalju elektronskim putem


Počev od 02.03.2020. godine sva komunikacija advokatskih kancelarija sa službama katastra može da se obavlja u digitalnom obliku putem servisa eŠalter za koji je Republički geodetski zavod obezbedio je nove funkcionalnosti.

Putem eŠaltera advokatske kancelarije moći će da podnesu digitalni zahtev bilo kojoj službi katastra u Srbiji, bez odlaska na šalter.

Advokatske kancelarije se za uključenje u digitalnu komunikaciju obraćaju Republičkom geodetskom zavodu na email adresu: advokati-esalter@rgz.gov.rs

Za uključenje u digitalnu komunikaciju potrebno je na gore navedenu adresu dostaviti zvaničan zahtev advokatske kancelarije pečatiran i elektronski potpisan i potvrdu Advokatske komore o upisu u imenik advokata ne stariju od 15 dana.

U zahtevu potrebno je navesti zvanično poslovno ime advokatske kancelarije, adresu na kojoj je registrovano poslovanje, kontakt telefon i zvaničnu e-mail adresu advokatske kancelarije na koju će biti dostavljeni parametri za logovanje.

Na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, u delu Usluge, dostupni su i drugi servisi eKatastra.

Za sve dodatne informacije posetite sajt www.rgz.gov.rs.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi navedenog je Milica Milenković, e-mail: advokati-esalter@rgz.gov.rs

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 04.03.2020.
Naslov: Redakcija