Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana 15. maj 2018. godine


Svi građani koji su u 2017. godini ostvarili dohodak veći od 2.375.136 dinara (197.928 mesečno) imaju obavezu da do 15. maja 2018. godine podnesu poresku prijavu u papirnom ili elektronskom obrascu Poreskoj upravi.

Ovaj iznos predstavlja tri prosečene godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u prošloj godini, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja isplaćena zarada u 2017. bila je 791.712 dinara.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak su građani koji su u 2017. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2017. godini, i to su: građani rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, kao i nerezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Inače, prošle godine Poreska uprava primila je ukupno 21.448 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2016. godinu, a tada su obavezu imali svi oni koji su ostarili dohodak veći o 2.285.064 dinara, ili za 90.072 dinara manje nego što je limit za ovu godinu.

Najčešća prijavljivana zanimanja su menadžer, direktor i inženjer dok je 68,38 odsto prijavljenih bilo muškaraca.

Prijavljeni prihodi za prvih sto podnosilaca poreskih prijava sa najvećim iskazanim prihodima kreću se u rasponu od 40 pa do 220 miliona dinara.

Najviše prijava podneto je od poreskih obveznika sa teritorije koju pokriva Regionalno odeljenje Poreske uprave Beograd- ukupno 15.111 prijave, zatim sa teritorije koju pokriva Regionalno odeljenje Novi Sad - 3950 prijava i teritorije koju pokriva Regionalno odeljenje Kragujevac-1312 prijava.

Od sto najvećih prijavljenih prihoda 75 odsto pripada obveznicima sa teritorije koju pokriva Regionalno odeljenje Poreske uprave Beograd.

Gotovo je izjednačen broj rezidentnih i nerezidentnih fizičkih lica, podnosioca prijave za porez na dohodak u sto najvećih iskazanih prijavljenih prihoda.

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 09.03.2018.
Naslov: Redakcija