Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA: Stručna obuka za licencirane procenitelje vrednosti nepokretnosti u Novom Sadu. Rok za prijavu 23. mart 2018. godine


Na osnovu člana 16. st. 1. i 2. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016 i 113/2017 - dr. zakon), člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014) i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) i odluke Ministarstva Finansija Republike Srbije br. 153-00-144/2017-16 Republički zavod za sudska veštačenja a.d. Novi Sad je imenovan za organizatora stručne obuke i u saradnji sa fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu raspisuje:

KONKURS

Upis polaznika stručne obuke za licencirane procenitelje vrednosti nepokretnosti

Potrebni uslovi za prijavu na konkurs:

1. Ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.

2. Minimalno tri godine radnog iskustva

3. Nije pravosnažno osuđivano lice za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova vršenja procene i to za krivična dela protiv prava na osnovu rada, privrede, imovine, službene dužnosti i za krivično delo finansiranje terorizma.

Nastava na stručnoj obuci za licencirane procenitelje vrednosti nepokretnosti će se odvijati u Novom Sadu, u trajanju od 130 časova, organizovana u blok nastavu vikendima.

Početak obuke je 26.03.2018. god. u 16 časova na Univerzitetu Novi Sad. Polaznici će biti na vreme obavešteni na kom fakultetu će se odvijati nastava.

Za sve dodatne informacije kontakt telefon: 021/ 525-477, mobilni: +381 63 593392, e-mail: office@zsv-novisad.com ili putem pošte na adresu: Republički zavod za sudska veštačenja ad 21000 Novi Sad, Sremska broj 9.

Rok prijave je do 23.03.2018. godine.

Više informacija o kotizaciji, načinu prijave, planu i programu nastave možete videti na sajtu Republičkog zavoda za sudska veštačenja.

Izvor: Vebsajt Republički zavod za sudska veštačenja, 11.03.2018.
Naslov: Redakcija