Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

LEX SPECIALIS O "BEOGRADU NA VODI": ZAšTITNIK GRAđANA: PREDLOG RAZMATRATI U REDOVNOJ, A NE U HITNOJ SKUPšTINSKOJ PROCEDURI; TS: PREDLOżENA REšENJA PRILAGOđENA POTREBAMA INVESTITORA, NEJASNA I POTENCIJALNO RIZIčNA


Nema nepredvidivih okolnosti koje bi bile formalni osnov za donošenje zakona po hitnom postupku, niti osnov za utvrđivanje javnog interesa predviđen Predlogom zakona postoji u Zakonu o eksproprijaciji, rekao je Zaštitnik građana Saša Janković i saopštio da Vladin predlog posebnog zakona (lex specialis) kojim se omogućava eksproprijacija radi sprovođenja projekta "Beograd na vodi" ne bi ni iz formalnih ni iz suštinskih razloga trebalo da bude razmatran po hitnoj proceduri, kako se to u javnosti najavljuje.

Formalno, nije poznato da su u ovoj stvari nastale bilo kakve nepredvidive okolnosti koje su uslov za donošenje zakona u hitnoj proceduri. Suštinski, "posebnim zakonom" se u jednoj kapitalnoj stvari zadire u Ustavom garantovano pravo građana na mirno uživanje svojine i to na način koji predstavlja presedan - odstupa se od pravila koja važe za sve druge slučajeve u Republici Srbiji.

Vlada predlaganjem lex specialis-a - Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta izgradnje "Beograd na vodi", želi da stvori osnov za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje poslovno-stambenog kompleksa "Beograd na vodi" koji ne postoji u važećem Zakonu o eksproprijaciji ("Sl. glasnik RS", br. 53/95 i "Sl. list SRJ", br. 16/2001 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 20/2009 i 55/2013 - odluka US). Eksproprijacijom se građanima bez njihove volje, uz naknadu, oduzimaju nepokretnosti u vlasništvu.

Važećim Zakonom o eksproprijaciji propisano je da Vlada može da utvrdi postojanje javnog interesa samo ako je to neophodno za izgradnju objekata u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, vodoprivrede, sporta, saobraćajne, komunalne i infrastrukture objekata za potrebe državnih organa i organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, objekata za odbranu zemlje, kao i za izgradnju stanova kojima se rešavaju stambene potrebe socijalno ugroženih lica.

Zaštitnik građana izrazio je nadu da će u Narodnoj skupštini ovaj zakon biti razmotren u redovnoj proceduri, koja garantuje potpunije i kvalitetnije sagledavanje svih argumenata i posledica ovakve namere.

Transparentnost Srbija upozorava da su ubranistička rešenja za realizaciju projekta Beograd na vodi prilagođena namerama potencijalnog investitora, koji nije odabran na nadmetanju, i da se ne zna ne samo pod kojim uslovima će ugovor sa njim biti zaključen, već ni to o kojoj vrsti ugovora je reč.

"Izjava gradonačlenika Beograda da će zemljište gde će biti Beograd na vodi biti dato investitoru se može doslovno tumačiti i tako kao da će 90 hektara uz Savu biti poklonjeno ili besplatno dato na korišćenje, samo zarad toga da se ulepša ovaj deo grada", navodi se u saopstenju TS.

Dodaje se da se može tumačiti i da će zemljište biti dato u zakup ili prodato, uz nadoknadu, i u tom slučaju ne bi bilo javno-privatnog partnerstva, ni poslovnog rizika, ali bi se otvorilo pitanje da li je vrednost nadoknade tržišna, što se ne može proveriti ako nema nadmetanja.

"Treća mogućnost je da bi Srbija zemljište unela u zajedničko preduzeće bez nadoknade, ali u zamenu za deo stambenog ili poslovnog prostora koji se tu izgradi ili za udeo u vlasništvu preduzeća koje bi taj prostor prodavalo i izdavalo. Ova opcija vratila bi priču na početak, u domen poslovnih rizika države - da li je pravično određen deo države u zajedničkom preduzeću", navela je TS.

Izvor: Vebsajt zaštitnika građana, Beta 11.03.2015.