Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 9. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 11. MARTA 2015. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 9. sednici I Velikog veća odlučio o 19 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredbe člana 23. stav 4. u delu koji glasi: "i ako se ne izvrši konverzija prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu u roku od dve godine od dana podnošenja tog zahteva" Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 108/13 i 142/14). Sud je odbacio inicijativu za ocenu saglasnosti odredbe člana 23. stav 4. navedenog Zakona sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - Odluka US, 24/11, 121/12, 42 /13 - Odluka US, 50/13 - Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14 i 145/14). (predmet IUz-90/2014)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1211/2011, Už-3434/2011, Už-3817/2012, Už-8460/2012, Už-9360/2013, Už-9537/2013, Už-9613/2013, Už-9871/2013, Už-9930/2013 i Už-9933/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-5763/2011, Už-2653/2012, Už-2787/2012, Už-6609/2012, Už-7559/2012, Už-8134/2012, Už-9561/2012 i Už-5883/2013

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 11.03.2015.