Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RATEL: ZAŠTITITI RUTERE KAKO BI SE SPREČILO VRŠENJE KRIVIČNIH DELA - IZVRšIOCI KORISTE NEOBEZBEđENE BEżIčNE MREżE ZA PRIKRIVANJE IDENTITETA


Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo je Regulatornu agenciju za elektronske komunikacije i poštanske usluge o saznanjima do kojih su došli službenici Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, a odnose se na vršenje krivičnih dela korišćenjem bežičnih rutera. Prilikom pretresa stanova i drugih prostorija građana, a na osnovu IP adresa za koje je utvrđeno da su korišćene prilikom vršenja krivičnog dela od strane osumnjičenih lica, zaključeno je da se najčešće upravo na tim adresama nalaze bežični ruteri sa otvorenim pristupom.

Takođe je uočeno i da mnogi korisnici širom teritorije Republike Srbije nisu zaštitili svoje bežične rutere, što izvršiocima krivičnih dela omogućava da ih na veoma lak način zloupotrebe, da prikriju svoj identitet i sl. Napominjemo da postojanje velikog broja otvorenih pristupa bežičnim ruterima predstavlja bezbednosni problem, te da se zloupotrebom mogu izvršiti teška krivična dela.

RATEL apeluje na operatore koji pružaju uslugu pristupa internetu da svoje korisnike obaveste o tome da je potrebno da zaštite svoje rutere i da im za to daju odgovarajuća uputstva, a na korisnike da se ovih instrukcija pridržavaju.

Izvor: Vebsajt Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, 11.03.2015.