Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: ODREĐIVANJE LICA NA KOJE SE ODNOSI ZAKON O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: ELEMENTI KOJI ČINE STRUKTURU PLATE ZAPOSLENOG U REPUBLIČKOM FONDU ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - Zakon o platama u državnim organima i javnim službama: član 2
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: OBRAČUN OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU ZA ZAPOSLENE U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja: član 5 stav 1 tačka 1)
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: OSNIVANJE I BRISANJE SINDIKATA U PRAVNOM LICU KOJE SE NALAZI U POSTUPKU LIKVIDACIJE - Zakon o radu: čl. 6 i 215
  • Uprava carina: PRIVREMENO OTVARANJE DRUMSKOG GRANIČNOG PRELAZA GRADINA ZA IZVOZ MINERALNOG ĐUBRIVA U PERIODU OD 21.2.2014. DO 21.8.2014. GODINE - Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta: čl. 30 i 31
Izvor: Paragraf Lex