Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • PRAVILNIK O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2013 i 27/2014)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2010 - prečišćen tekst, 37/2011, 42/2011 - ispr. i 11/2014)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014)
 • ODLUKA O REGULISANJU STAROG DUGA ZAKUPACA POSLOVNOG PROSTORA NA KOME JE NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD BEOGRAD, A KOJIM UPRAVLJA AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR NA KOME JE NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2009, 19/2010, 22/2010, 42/2012, 60/2012, 67/2012 i 11/2014)
 • POKAZATELJ RASTA POTROŠAČKIH CENA U JANUARU 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014)
 • PRAVILNIK O ISPITIVANJU POGODNOSTI I KLASIFIKACIJI TAKSI VOZILA ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014)
 • PRAVILNIK O RADU AUTO-TAKSI PREVOZNIKA NA AERODROMU "NIKOLA TESLA" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014)
 • PRAVILNIK O VANREDNOM ISPITIVANJU POGODNOSTI TAKSI VOZILA ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014)
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA U BEOGRADU U 2014. I 2015. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014)
 • REŠENJE O EKONOMSKI NAJNIŽOJ CENI PO KOJOJ SE AUTO-TAKSI PREVOZ PUTNIKA MORA OBAVLJATI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU I UČENIKU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2013, 13/2013, 39/2013, 46/2013, 78/2013 i 11/2014)
 • REŠENJE O OPŠTIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2009, 2/2010, 9/2010, 29/2010, 45/2011, 36/2013 i 11/2014)
 • UPUTSTVO O IZGLEDU I IZDAVANJU TAKSI ISPRAVA, OZNAKA I CENOVNIKA ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UGOVARANJE VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013)
 • ODLUKA O NAČINU OBJAVLJIVANJA ODLUKA I DRUGIH OPŠTIH AKATA GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HIGIJENA" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE "GITARIJADA" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013)
 • PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I KOMUNALNE IZGRADNJE GRADA ZAJEČARA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKSP "ZAJEČAR" ZAJEČAR NA CENE GROBLJANSKIH USLUGA ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013)
Izvor: Paragraf Lex