Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Visina penzije je jednaka proizvodu ličnog i opšteg boda


Penzije za 1,7 miliona najstarijih građana Srbije uvećane su od 1. januara 2021. godine za 5,9 odsto, a prvi čekovi sa uvećanim primanjima penzionerima stižu ovih dana. Oni koji pripadaju grupi samostalnih delatnosti dobili su svoje uvećane penzije još 2. februara, vojni penzioneri i poljoprivrednici u petak, 5. februara, dok se ostali penzioneri svoje čekove dobili 10. februara.

Država povećava penzije već nekoliko godina unazad. Penzioneri svake godine dobijaju i direktnu novčanu pomoć, ali su i dalje česta razmišljanja o tome hoćemo li doživeti penziju i koliki će nam biti iznosi na čeku. Ovo je danas jedna od vrlo čestih dilema među ljudima koji se bliže penzionisanju, ali i među sve više mladih koji se pitaju i koliko će morati da imaju godina kada se budu penzionisali.

Prosečna penzija je najnovijim povećanjem od 5,9 odsto porasla za 1.638 dinara, sa dosadašnjih 27.769 dinara na 29.407 dinara.

Za računanje visine penzije postoji posebna, nimalo jednostavna formula. Suština je da je penzija veća što je veća zarada u odnosu na prosečnu platu u zemlji i što je više godina staža osiguranja.

Neke računice govore, da za 40 godina staža i prosečnu zaradu od oko 35.000 dinara možete računati na penziju nešto veću od 21.500 dinara. U ovu grupu recimo možemo ubrojiti mnoge trgovce i radnike koje rade za nešto više od minimalca.

Drugi primer govori da ako je osiguranik kroz ceo radni staž dobijao zaradu u nivou prosečne plate u republici (koja danas iznosi oko 61.000 dinara, a u 2008. godini je iznosila oko 33.000 dinara), za 20 godina staža penzija bi iznosila oko 16.000 dinara.

Osiguranici sa 30 godina staža i zaradom na nivou prosečne zarade u Srbiji za sve godine rada, mogu da očekuju penziju od 24.000 dinara, dok građani sa 40 godina staža i prosečnom platom od 65.000 dinara mogu da računaju na penziju nešto veću od 42.000 dinara.

Visina penzije, praktično, je jednaka proizvodu ličnog i opšteg boda.

Da bismo došli do ličnog boda, moramo da izračunamo lični koeficijent. Do njega dolazimo kada svaku našu godišnju zaradu podelimo sa prosečnim republičkim zaradama u odgovarajućim godinama, a onda zbir dobijenih iznosa podelimo sa godinama staža.

Od 1. januara 1970. do 2002. godine zarada se uzima u neto iznosu, a od 2003. u bruto iznosu. Kad znamo koliki nam je koeficijent, množimo ga sa godinama staža i dobijamo lični bod. Na kraju dobijeni iznos pomnožimo sa opštim bodom koji od januara 2020. godine iznosi 862,04 dinar.

Od 1. januara 2021. godine važe novi uslovi za odlazak u starosnu i prevremenu penziju. Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena se pomera za dva meseca, pa će tako žene u 2021. godini u starosnu penziju moći da idu sa 63 godine i dva meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Za muškarce će važiti isti uslovi kao i 2020. godine, dakle 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Izvor: Vebsajt Blic, 08.02.2021.
Naslov: Redakcija