Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Savet za borbu protiv korupcije ukazuje da ne postoji ni interna ni eksterna kontrola svrsishodnosti javnih nabavki velikih javnih preduzeća


Savet Vlade Republike Srbije za borbu protiv korupcije ukazao je da ne postoji ni interna ni eksterna kontrola svrsishodnosti javnih nabavki velikih javnih preduzeća koja nisu restrukturirana i da zbog toga država trpi nesagledivu štetu.

U izveštaju Saveta o svrsishodnosti, kontroli i realizaciji javnih nabavki u Srbiji navodi se da se svake godine registruju javne nabavke na koje se primenjuje Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) u vrednosti od nekoliko milijardi evra. Posmatrano po godinama ta vrednost je iz godine u godinu značajno povećana - od 1,5 milijardi evra u 2003. godini do 3,4 milijarde evra u 2018. godini.

Najveće vrednosti registrovanih javnih nabavki odnose se na republička i lokalna javna preduzeća, među kojima je na prvom mestu Elektroprivreda Srbije (EPS).

"Uprava za javne nabavke u svojim izveštajima pruža podatak o registrovanim (ugovorenim) javnim nabavkama, ali ne i podatak o stvarnoj realizaciji ugovorenih nabavki. Naime, nije poznato da li su po tim ugovorima u celosti isporučene robe i usluge i da li je u ugovorenom roku u skladu sa ugovorenom cenom izvršeno plaćanje od strane naručioca. Takođe, nije poznato da li je bilo promena ugovora i da li je prilikom promene poštovan Zakon o javnim nabavkama", istakao je Savet u izveštaju dostavljenom Vladi Republike Srbije.

Uočivši niz problema u postupcima javnih nabavki, a pre svega da nisu transparentne i kontrolisane, što, kako je ocenjeno, stvara prostor za ogromnu korupciju, Savet je dao preporuku da Uprava za javne nabavke u svojim godišnjim izveštajima obavezno prikaže podatak o ukupno realizovanim javnim nabavkama, a ne samo o registrovanim, kao i da zaposli više stručnjaka.

Preporučeno je i da se radi na unapređenju Portala javnih nabavki i da Uprava godišnje izveštaje o javnim nabavkama sačinjava uz šira obrazloženja uočenih pojava, pre svega da daje analizu faktora koji ograničavaju konkurenciju.

Savet je predložio i da Državna revizorska institucija obavezno radi godišnju reviziju svrsishodnosti javnih nabavki kod svih naručilaca čija je vrednost javne nabavke veća od milijardu dinara, kao i da se u realizaciji projekata izgradnje i rekonstrukciji linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za državu sprovodi javna nabavka u otvorenom transparentnom postupku bez izuzetaka.

Izvor: Vebsajt Danas, 06.02.2020.
Naslov: Redakcija