Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKONI O IZMENAMA ZAKONA O IZBORU NARODNIH POSLANIKA I O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA: Strankama nacionalnih manjina nije potrebno da ostvare tri odsto kako bi im bili dodeljeni mandati, pri čemu se pri raspodeli mandata primenom sistema najvećeg količnika, količnici izbornih lista stranaka manjina uvećavaju za 35 odsto


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020) i Zakon o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020), kojima je izborni cenzus snižen sa pet na tri odsto.

Izmene zakona predviđaju da strankama nacionalnih manjina nije potrebno da ostvare tri odsto kako bi im bili dodeljeni mandati, pri čemu se pri raspodeli mandata primenom sistema najvećeg količnika, količnici izbornih lista stranaka manjina uvećavaju za 35 odsto.

Izbornu listu stranke ili koalicije stranaka nacionalnih manjina proglašava Republička izborna komisija (RIK), koja može da zatraži mišljenje nadležnog nacionalnog saveta o tome da li je podnosilac izborne liste stranka nacionalne manjine ili koalicija stranaka nacionalnih manjina.

U okviru izmena zakona prihvaćen je i predlog da na izbornim listama mora biti 40 odsto manje zastupljenog pola, odnosno žena, a prema usvojenim amandmanima, po redosledu na listi na svakih pet mesta mora biti dva kandidata manje zastupljenog pola.

Za izmene zakona glasalo je 157 poslanika.

Zakoni će stupiti na snagu u roku kraćem od osam dana od objavljivanja.

Izvor: Vebsajt N1, Petar Gajić, 08.02.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija