Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG IZMENA TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA: Rok za predloge i sugestije 25. februar 2020. godine


Advokatska komora Vojvodine sačinila je Predlog izmena Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.

Kako se u predlogu navodi, tarifu o nagradama i naknadama troškova za rad advokata donosi Upravni odbor Advokatske komore Srbije, a vrednost jednog poena iznosi 30 dinara.

Advokatu pripada nagrada u zavisnosti od visine zaprećene kazne za krivično delo i to:

- za kaznu do 3 godine zatvora - 550 poena

- za kaznu preko 3 do 5 godina zatvora - 750 poena

- za kaznu preko 5 do 10 godina zatvora - 1.000 poena

- za kaznu preko 10 do 15 godina zatvora - 1.500 poena

- za kaznu preko 15 godina zatvora - 2.000 poena

Jedna od izmena je da za prijem rešenja o zadržavanju osumnjičenog, advokatu pripada 50% nagrade, kao i da se u slučaju hitnog postupanja van radnog vremena i neradnim danima, obračunata nagrada uvećava za 50%.

Takođe, kako se navodi za svaki neodržan glavni pretres ili sednicu veća na koje je pristupio advokat, advokatu pripada 50% nagrade.

Advokatska komora Vojvodine poziva da eventualne predloge i sugestije dostavite najkasnije do 25. februara 2020. godine na mejl advokata Branislava Vulića: vulicb@gmail.com

Izvor: Vebsajt eKapija, 09.02.2020.
Naslov: Redakcija