Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O KVALITETU JAJA: Pravilnik stupa na snagu 14. februara 2019. godine i propisuje pravila u proizvodnji i prodaji jaja


Novi Pravilnik o kvalitetu jaja ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019 - dalje: Pravilnik) stupa na snagu 14. februara 2019. godine, a njime su propisana dodatna pravila u proizvodnji i prodaji ove prehrambene namirnice.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je nova pravila za proizvodnju jaja, koja bi trebalo da u narednom periodu omoguće potpunu i nesmetanu trgovinu sa zemljama članicama EU i zemljama CEFTA.

Donošenjem ovog Pravilnika postavljeni su novi, stroži zahtevi za obeležavanje i klasiranje jaja, kao i novi uslovi koji se tiču veličine, izgleda, pakovanja i načina držanja i ishrane koka nosilja.

Odredbe ovog Pravilnika ne primenjuju se na jaja koja proizvođač malih količina direktno isporučuje krajnjem potrošaču jaja ili lokalnim maloprodajnim objektima.

Na primer, jaja koja se prodaju kao "A" klasa sa oznakom, "ekstra" klasiraju se, označavaju i pakuju u roku od četiri dana od dana nošenja jaja.

Reči, "ekstra" ili "ekstra sveže" koriste se kao dodatna oznaka kvaliteta na pakovanjima koja sadrže jaja "A" klase, i tako označena mogu se naći u maloprodaji do devetog dana od dana nošenja jaja.

Podatak o načinu uzgoja koka nosilja za jaja "A" klase nalaziće se na samim jajima i na pakovanju jaja, a označavaće se posebnim oznakama,"0 - jaja iz organskog uzgoja", "1 - jaja iz slobodnog uzgoja", ",2 - jaja iz podnog uzgoja", "3 - jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja".

Izvor: Vebsajt RTV, 08.02.2019.
Naslov: Redakcija