Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ODREĐIVANJU KOMPETENCIJA ZA RAD DRŽAVNIH SLUŽBENIKA: Zaposlenje moguće za one koji prođu testove i razgovore sa psihologom


U državnu službu ubuduće će moći da stupe samo oni koji prođu testove i razgovore sa psihologom. Ceniće se njihova usmerenost ka timskom radu, radu sa kolegama, kao i sa strankama.

Na posao će biti primljeni jedino kandidati koji postignu najbolje rezultate na testovima i dobiju odlične ocene od konkursne komisije. Pravila, međutim, nalažu, da komisija ne može da "preglasa" testove.

Kako objašnjavaju u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Zakon o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018) je utvrdio koje kompetencije svi državni službenici moraju da imaju i one se automatski unose u sistematizaciju.

- Svaka kompetencija nosi određeni broj bodova koji se sabiraju, i kandidat sa najvećim brojem bodova će biti izabran u konkursnom postupku - kažu u MDULS.

Uredbom o određivanju kompetencija za rad državnih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019 - daje: Uredba) se utvrđuje i broj bodova za proveru kompetencija, a u tome učestvuje ne samo komisija, nego i Služba za upravljanje kadrovima (SUK), čime se obezbeđuje veća objektivnost.

Nadležni objašnjavaju da se Uredbom definišu i metoda provere kandidata. Izborni postupak se sastoji iz više faza, u kojima SUK proverava ponašanje i opšte funkcionalne kompetencije na pisanim testovima i uz pomoć psihologa, koji se bave psihometrijskim procenama i faze u kojoj konkursna komisija proverava posebne funkcionalne kompetencije, odnosno da li osoba ima konkretna znanja da radi posao za koji konkuriše. To podrazumeva, na primer, da li poznaje način na koji se vrši inspekcijski nadzor, znanje stranog jezika, specifičan program rada na računaru...

- Te provere mogu da se rade pismeno ili usmeno i za svakog kandidata piše se zapisnik. Svako ima pravo uvida u konkursnu dokumentaciju, a kasnije i mogućnost žalbe Žalbenoj komisiji i sudske zaštite pred Upravnim sudom, čime smo omogućili veću transparentnost postupka, te smanjujemo mogućnost zloupotreba - ističu u MDULS.

Dosad je vrlo često konkursna komisija pitala kandidate o tome šta, recimo, reguliše koji zakon, dok će se sada od njih tražiti da pokažu da li znaju da primene zakon, odnosno daće mu da reši određeni slučaj čime će se videli ne samo da li poznaje propis, već na koji način ga primenjuje i da li analitički razmišlja.

Sve navedeno i anonimnost pod šifrom prijave su mehanizmi koji treba da dovedu do veće objektivnosti, nepristrasnosti i da eliminišu subjektivne uticaje.

Izvor: Vebsajt Blic, 09.02.2019.
Naslov: Redakcija