Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE: Javni funkcioneri moraće da prijavljuju Agenciji za sprečavanje korupcije i imovinu roditelja ili usvojitelja, odnosno dece i usvojenika, čak i ako ne žive sa njima


Pored svoje i imovine bračnog druga, javni funkcioneri moraće ubuduće da prijavljuju Agenciji za sprečavanje korupcije, koja zamenjuje Agenciju za borbu protiv korupcije, i imovinu roditelja ili usvojitelja, odnosno dece i usvojenika, čak i ako ne žive sa njima. Ovo predviđa Nacrt zakona o sprečavanju korupcije, koji je objavljen na sajtu Ministarstva pravde, čime je počela javna rasprava.

Nacrt zakona predviđa da funkcioner mora da prijavi podatke o svim svojim primanjima, čak i u inostranstvu. Izveštaji ubuduće neće morati Agenciji da se predaju do kraja januara, već će rok biti izjednačen sa rokom za podnošenje godišnje poreske prijave. S obzirom na to da je u praksi veliki broj izveštaja formalno-tehnički neispravan, prema novom rešenju, ako izveštaj nije podnet u skladu sa opštim aktom Agencije, smatraće se da nije podnet. Agencija će obavljati vanrednu proveru podataka, ako sumnja da funkcioner nije prijavio tačne i potpune podatke, a postupaće i po anonimnim prijavama.

Osoba kojoj je prestala javna funkcija dve godine neće smeti da zasnuje radni odnos ili poslovnu saradnju sa firmom koja obavlja delatnosti u vezi sa funkcijom koju je vršila, osim uz saglasnost Agencije.

Funkcioner će smeti da obavlja dve javne funkcije samo kada je Ustavom ili zakonom obavezan da istovremeno obavlja dve ili više funkcija (recimo, predsednik Vrhovnog kasacionog suda je i predsednik Visokog saveta sudstva) ili ako su ga na funkcije neposredno birali građani.

Proširene su i nadležnosti Agencije. U pripremi zakona iz oblasti posebno rizičnih za nastanak korupcije, ministarstva će morati da pribavljaju mišljenje Agencije.

Agencija će voditi četiri registra: javnih funkcionera, imovine i prihoda, katalog poklona i evidenciju pravnih lica u kojima funkcioner ili član porodice ima udeo ili akcije preko 20 odsto, a koji učestvuju u postupcima javnih nabavki ili privatizaciji sa kojima ima veze

Nacrt zakona predviđa i kazne za funkcionere koji prekrše zakon. One se kreću od mera opomene ili javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa funkcije, do novčane, sa maksimalnih 150.000 dinara, i zatvora do pet godina. Agencija može i da zaključi sporazum o priznanju prekršaja.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 09.02.2019.
Naslov: Redakcija