Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKE O POSTUPCIMA PO PRIGOVORIMA I PRITUŽBAMA KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA I PRAVNOG LICA: Banke u obavezi da omoguće podnošenje prigovora preko svojih sajtova


Sve banke u Srbiji moraju na svojim internet prezentacijama da omoguće klijentima da podnose prigovore, kao i da jasno postave obaveštenje sa informacijama o postupku zaštite prava korisnika.

"Utvrđena je obaveza finansijske institucije da omogući podnošenje prigovora preko svoje internet prezentacije, i to već na njenoj naslovnoj stranici, kao i da u delu svoje internet prezentacije koji se odnosi na prigovore postavi obaveštenje sa opštim informacijama o postupku zaštite prava korisnika", rečeno je u Narodnoj banci Srbije (NBS).

NBS je 10. januara 2019. godine usvojila Odluku o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019) i Odluku o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019), a koje su stupile na snagu 11. februara 2019. godine.

Takođe, ako je ugovor zaključen "na daljinu", na primer, korišćenjem mobilnog bankarstva, preko mobilnog telefona, banke i druge finansijske institucije imaju obavezu da omoguće podnošenje prigovora na isti način, preko mobilne aplikacije.

"Te institucije će ubuduće biti dužne da u svakom pojedinačnom slučaju izdaju potvrdu o prijemu prigovora, umesto samo po izričitom zahtevu podnosioca prigovora, što je do sada bio slučaj", objašnjavaju u NBS.

Time se, kažu, klijentima olakšava eventualno dokazivanje ako žele da nastave postupak podnošenjem pritužbe NBS-u ili pred sudom.

U Narodnoj banci dodaju da je privredi i građanima omogućeno i jednostavnije podnošenje pritužbe jer je precizno navedeno šta pritužba Narodnoj banci treba da sadrži.

Izvor: Vebsajt RTV, 08.02.2019.
Naslov: Redakcija