Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O POSTUPKU UTVRĐIVANJA ČINJENICA O POLOŽAJU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA U PORODILIŠTIMA U REPUBLICI SRBIJI: MINISTARTSVO PRAVDE NAVODI DA NACRT ZAKONA PREDVIđA VEćA OVLAšćENJA SUDA U PRIKUPLJANJU čINJENICA, OšTRIJU ODGOVORNOST SVEDOKA PRI SVEDOčENJU I FORMIRANJE SPECIJALIZOVANE JEDINICE PRI MUP-U KOJA ćE NA OSNOVU ZAHTEVA SUDA SPROVODITI ODREđENE ISTRAżNE RADNJE U POSTUPKU


Nacrt zakona o postupku utvrđivanja činjenica o položaju novorođene dece za koju se sumnja da su nestala u porodilištima u Republici Srbiji predviđa veća ovlašćenja suda u prikupljanju činjenica, formiranje specijalizovane jedinice pri MUP-u, a trebalo bi da pruži roditeljima najšire mogućnosti da utvrde činjenice o položaju dece za koju tvrde da su nestala, saopštilo je Ministarstvo pravde.

Članovi Radne grupe za izradu Nacrta zakona su se posle duže pauze sastali sa predstavnicima udruženja roditelja, sa kojima su razgovarali o izmenama tog akta, posle javne rasprave i dobijenog stručnog mišljenja i ekspertize Saveta Evrope.

Ministar zdravlja, Zlatibor Lončar, rekao je da se nada da će problem biti rešen i istakao da su u porodilišta uvedene duple kontrole.

Predstavnici ministarstava pravde, zdravlja i unutrašnjih poslova naglasili su da novi Nacrt zakona daje veća ovlašćenja sudu u prikupljanju činjenica i "zaoštrava" odgovornost svedoka pri svedočenju.

Nacrt zakona predviđa formiranje specijalizovane jedinice pri MUP-u koja će sprovoditi određene istražne radnje u postupku, a na osnovu zahteva suda.

Članovi Radne grupe izrazili su uverenje da će takav zakon roditeljima koji sumnjaju da su im deca nestala u porodilištima pružiti najšire mogućnosti da utvrde činjenice o položaju njihove dece.

U Ministarstvu pravde ističu i da je u toku rad na izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), a koje će se odnositi na potencijalne buduće slučajeve.

Predstavnici roditelja su i na ovom sastanku iskazali sumnju u primenu budućeg zakona u praksi i istakli da se problem "nestalih beba" može rešiti samo ukoliko postoji kvalitetan istražni postupak.

Sastanku su prisustvovali državni sekretar Ministarstva pravde Biljana Pavlović, državni sekretari Ministarstva zdravlja Berislav Vekić i Vladimir Đukić, kao i sudija Vrhovnog kasacionnog suda i predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu Novica Peković.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnik ministra pravde Zoran Balinovac, vršilac funkcije zastupnika Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava Nataša Plavšić, predstavnici MUP-a...

Pored članova Radne grupe, sastanku su prisustvovali i predstavnici Komiteta pravnika za ljudska prava, kao i predstavnici iz kancelarije Zaštitnika građana.

Izvor: Vebsajt RTS, Ana Stamenković, 10.02.2016.
Redakcija