Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIPREMLJEN NACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA


Advokatska komora Srbije saopštava da je Komisija za izradu Građanskog zakonika pripremila je nacrt ovog dokumenta i uputila ga na javnu diskusiju. Javna diskusija će se odvijati u nekoliko faza i predviđeno je da u prvoj fazi u stručnoj javnoj raspravi učestvuju sudije, tužioci i advokati. Poziva se javnost da se upozna sa predloženim rešenjima, a svoje obrazložene primedbe i predloge možete da dostavite Advokatskoj komori Srbije na adresu Dečanska 13, I sprat, ili na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com ili Komisiji za izradu teksta Građanskog zakonika na adresu Udruženje pravnika Srbije, Krunska 74, Beograd. U prilogu ove informacije nalaze se izveštaj o radu komisije, Opšti deo Građanskog zakonika, Obligacioni odnosi, Porodični odnosi, Nasledno pravo i obrazloženje (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 11.2.2014.