Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MASOVNO NADGLEDANJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA U SUPROTNOSTI SA REZOLUCIJOM O PRAVU NA PRIVATNOST U DIGITALNOM DOBU


Fondacija Šer je povodom Dana bezbednog interneta i borbe protiv nadgledanja elektronskih komunikacija, navela da postoje indicije da se i u Srbiji koriste softveri za masovno nadgledanje elektronskih komunikacija, ali da ne postoje precizni podaci da li ih koriste državni organi ili privatne organizacije.

"Zloupotrebom ovih alata, a za čiju upotrebu od strane državnih organa ili privatnih aktera ne postoji jasan zakonski okvir i mehanizmi kontrole, grubo se krši pravo na privatnost, a samim tim ugrožavaju i temelji demokratskog društva", navodi se u pismu.

Fondacija je predložila da se na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost zahteva formiranje radne grupe, sačinjene od članova Biroa za koordinaciju, Zaštitnika građana i Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koja bi pripremila izveštaj o ovim navodima.

Šer fondacija je podsetila da je Generalna skupština UN nedavno usvojila Rezoluciju o pravu na privatnost u digitalnom dobu, kao i na član 41. Ustava Srbije, koji jemči pravo na tajnost komunikacija i garantuje da se elektronske komunikacije svih lica ne presreću proizvoljno i bez ikakve kontrole.

"Novinari, borci za ljudska prava i istraživači nisu u mogućnosti da na adekvatan način, nezavisno i nepristrasno, obavljaju svoju društvenu ulogu ako im neko neovlašćeno i bez njihovog znanja nadzire komunikacije", navodi se u pismu.

Šer fondacija je podsetila na izveštaj Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja, u kojem se navodi da organi bezbednosti imaju uspostavljenu 24-časovnu vezu sa najvećim telekomunikacionim operatorima, a kod jednog od njih su ostvarili više od 270.000 samostalnih pristupa "zadržanim podacima", što predstavlja drastično narušavanje prava na privatnost građana Srbije.

Izvor: