Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: KOMPENZACIJA PORESKOG DUGA PORESKOG OBVEZNIKA - JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 67
  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN KAPITALNOG DOBITKA KOJI OTUĐENJEM UDELA U SRPSKOM PRIVREDNOM DRUŠTVU OSTVARI PRAVNO LICE - REZIDENT REPUBLIKE MAĐARSKE - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Mađarske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu: član 13
  • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 2. NEDELJU 2014. GODINE - Carinski zakon: član 45
  • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "JULIETA" D.O.O. BEOGRAD - Zakon o duvanu: član 37
Izvor: Paragraf Lex