Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

KONSULTACIJE U POSTUPKU PRIPREME DOPUNE UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU: Konsultacije traju do 21. januara 2022. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane strane, predstavnike naučno - istraživačkih ustanova, naučne radnike, udruženja, socijalne partnere i druga zainteresovana lica da učestvuju u procesu konsultacija u vezi Predloga Kataloga radnih mesta u nauci i istraživanjima i Predloga dopune Kataloga radnih mesta pratećih i pomoćno - tehničkih poslova. Navedene Predloge pripremilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Sindikatom zaposlenih u naučno - istraživačkoj delatnosti Srbije, i uz konsultacije sa naučno - istraživačkim ustanovama.

Konsultacije o Predlogu dopune Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 81/2017, 6/2018 i 43/2018) će se sprovesti u periodu do 21. januara 2022. godine, dostavljanjem primedbi, sugestija i komentara elektronskim putem na mejl: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova br.6, Beograd.

Predlozi Kataloga radnih mesta u nauci i istraživanjima se nalazi OVDE i dopuna Kataloga radnih mesta pratećih i pomoćno - tehničkih poslova se nalazi OVDE

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 30.12.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija