Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Osiguranici koji su deo staža ostvarili u inostranstvu i žele da im se on uzme u obzir u konačni obračun penzije trebalo bi da podnesu zahtev Fondu PIO prema mestu prebivališta. Za države sa kojima nemamo potpisane međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju svako mora pojedinačno da se obrati tamošnjim fondovima


Svi oni koji su deo staža ostvarili u inostranstvu i žele da im se on uzme u obzir u konačni obračun penzije trebalo bi da podnesu zahtev Fondu prema mestu prebivališta. To znači, da naši ljudi koji su radili i van zemlje molbu predaju našem Fondu PIO i ovakav princip važi za 29 država sa kojima Srbija ima potpisane međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju. Za države sa kojima nemamo ovakve sporazume svako će morati pojedinačno da se obrati tamošnjim fondovima kako bi mu se priznao staž.

Kako objašnjavaju u Fondu PIO ljudi koji su radili i u inostranstvu često imaju nedoumicu koji je najbolji način da ostvare svoja prava.

- Praksa pokazuje da pojedini osiguranici šalju poštom pojedinačno zahteve tamo gde su ostvarili najviše godina staža, ili iz koje očekuju povoljniji iznos penzije, a bilo je slučajeva da tom prilikom ne prijave staž u Srbiji zbog straha da bi srpska penzija mogla nepovoljno da utiče na inostranu - kažu u Fondu. - Cilj međunarodnih sporazuma je da se olakša ostvarivanje prava i umanje troškovi osiguranicima. Zahtev podnet u jednoj državi smatra se zahtevom za penziju u svim državama u kojima osiguranik ima staž.

Nadležni objašnjavaju da bi se postupak pravilno sproveo važno je da podnosilac zahteva navede sve države u kojima je radio i da podnese odgovarajuće dokaze. Ukoliko ih ne poseduje trebalo bi da što preciznije navede poslodavce i tačna mesta i periode rada.

- Ovo se odnosi na zaposlenje, na samostalnu delatnost ili na bilo koji drugi rad za koji je prema propisima predviđeno obavezno socijalno osiguranje - kažu u PIO. - Po podnošenju zahteva, prva obaveza Fonda je da utvrdi penzijski staž navršen u Srbiji. Ukoliko je trajanje tog staža dovoljno za ostvarivanje prava na penziju donosi se rešenje i utvrđuje pravo na samostalnu penziju.

Kada se donese rešenje, u sve države u kojima je navršen staž uputiće se odgovarajuće obaveštenje o zahtevu, uz potvrdu staža navršenog u našoj zemlji. Ovo znači da ostvarivanje prava na penziju u Srbiji ne znači da su uslovi ispunjeni i u inostranstvu, pa je moguća situacija da starosni penzioner mora da se čeka navršenje još neke godine života, ili da invalidski penzioner ne ispunjava strane uslove za invalidsku penziju.

- Moguća je, međutim, i obrnuta situacija, odnosno da su uslovi druge države "blaži" pa da osiguranik ranije dobije penziju iz inostranstva nego u Srbiji - kažu u Fondu. - Kada ispuni uslove, opet podnosi zahtev i to u državi u kojoj živi, bez obzira što se to odnosi samo na inostranu penziju.

Ukoliko je osiguranik radio u Srbiji, a u vreme ispunjenja uslova za penziju ima prebivalište u drugoj državi, zahtev za penziju podnosi nosiocu te države koji će sprovesti sve potrebne radnje u postupku i zatim o zahtevu obavestiti naš Fond. Upravo u cilju da se postupci sprovedu pravilno i da se izbegne potreba za kasnijim izmenama u utvrđenim pravima, uvek je u zahtevu potrebno navesti sav ostvareni staž, bez obzira na to u kojoj zemlji se zahtev podnosi.

U slučaju da staž navršen u Srbiji nije dovoljan za ispunjenje zakonskih uslova za penziju, neophodno je zatražiti potvrde staža iz svih zemalja u kojima je taj osiguranik radio. Pošto ovakva situacija može i znatno da odloži početak korišćenja penzije, poželjno je da osiguranici i pre podnošenja zahteva, od Fonda traže utvrđivanje staža u inostranstvu. Po prijemu potvrda i ispunjenju uslova, rešenjem će se utvrditi pravo na srazmernu penziju, a u ukupan staž će se sabrati ili samo inostrani staž koji uz srpski čini dovoljan zbir za ispunjenje uslova. Na primer, prema svim sporazumima zaključenim sa državama nastalim na području SFRJ, staž u trećoj državi se uzima u obzir samo ukoliko je on uslov za ostvarivanje prava.

Pri određivanju visine penzije, u obračun se uzimaju isključivo zarade ostvarene u Srbiji. Zatim se visina penzije određuje kao da je sav uračunat staž navršen u Srbiji, a potom se od tako dobijenog iznosa obračunava srazmeran deo koji odgovara udelu srpskog staža u ukupnom trajanju. Sličan princip primenjuju i druge države, pa tako ne može da se dogodi da, na primer, niže zarade u Srbiji umanje francusku, slovenačku, ili kanadsku penziju. Korisnik srazmerne penzije u Srbiji može da bude korisnik samostalne penzije u drugoj državi, ili čak može da koristi i drugu vrstu penzije, pa tako srpski starosni penzioner može u drugoj državi da koristi invalidsku ili porodičnu penziju.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 10.01.2018.
Naslov: Redakcija