Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM: Iako Zakon propisuje da sve apoteke, državne i privatne, moraju da prikupljaju stare lekove od građana, retko koja ustanova ispunjava ovu obavezu. U izradi je Pravilnik o upravljanju farmaceutskim otpadom, kojim će se rešiti pitanje zbrinjavanja ovog otpada


Opasni i rizični po zdravlje i životnu sredinu - lekovi sa isteklim rokom trajanja, ili prosto višak medikamenata koji vam nije potreban, umesto u specijalnim kontejnerima najčešće završavaju na gomili sa kućnim đubretom.

Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016 - dalje: Zakon) predviđa da su apoteke obavezne da prikupljaju lekove kojima je istekao rok trajanja, dok troškove njihovog uništavanja treba da snose proizvođači lekova. Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 78/2010 - dalje: Pravilnik) propisuje da u posebne kontejnere treba smeštati lekove prikupljene od građana. Ipak, u većini apoteka ljude koji donesu lekove vraćaju kući uz obrazloženje da "Zakon još nije zaživeo".

Prema statistici, svako četvoročlano domaćinstvo ima pola kilograma lekova kojima je istekao rok, dok se u celoj zemlji godišnje sakupi oko 50.000 tona farmaceutskog otpada. Naši građani najčešće lekove bacaju u kanalizaciju ili smeće, njih 77,3 odsto, dok 15,2 odsto medikamente čuva kod kuće, pokazalo je jedno istraživanje koje su sproveli studenti Politehnike.

Lekovi, ambalaža i sav pripadajući pribor kojima je istekao rok trajanja svrstavaju se u potencijalno opasan farmaceutski otpad, prema članu 2 Pravilnika.

Ukoliko pokušate da ostavite lekove sa isteklim rokom trajanja u beogradskim apotekama uglavnom ćete naići na negativan odgovor, uz obrazloženje da ta praksa još nije zaživela?!

- Najbolje je da čuvate lekove kod kuće dok ne počnemo da ih skupljamo - govorili su listom zaposleni državnih apoteka.

Ništa bolja situacija nije ni u privatnim apotekarskim ustanovama.

- Probajte u državnim apotekama, mi to ne radimo - odgovor je koji se čuje u skoro svim apotekama iako ih Zakon obavezuje da prime medikamente.

Tek pojedine apoteke poznatog lanca drogerije prihvatale su lekove kojima je istekao rok trajanja.

- Samo izvadite lekove iz kutija, stavite ih u kesu i donesite nam - rečeno je u jednoj od ovih apoteka.

Desanka Nikolić, Sektor za kvalitet Apoteke "Beograd", kaže da kontinuirano prate zahteve zakonske regulative uključujući i oblast upravljanja otpadom.

- Na osnovu Zakona definisano je da sve apoteke (državne i privatne) moraju da prikupljaju neupotrebljive lekove od građana. Postoji, međutim, problem u sprovođenju jer nije precizno definisan način izbora operatera koji će preuzimati ovaj otpad iz apoteka, kao ni način regulisanja finansijskih obaveza učesnika u ovim aktivnostima. Trenutno je u izradi Pravilnik o upravljanju farmaceutskim otpadom. Ovim podzakonskim aktom trebalo bi da se reši način konačnog zbrinjavanja ovog otpada. Apoteka "Beograd" je u procesu pripreme svih neophodnih aktivnosti kako bi se otpočelo sa kontinuiranim preuzimanjem lekova od građana. Nakon definisanja načina sprovođenja ovih postupaka i usvajanja pravilnika o upravljanju farmaceutskim otpadom, spremni smo da u najkraćem roku otpočnemo navedene aktivnosti, o čemu će građani i javnost biti blagovremeno obavešteni - kaže Nikolić.

Nikolićeva iz Apoteke "Beograd" objašnjava da se i farmaceutski otpad, koji se generiše kroz radne procese u apoteci (neupotrebljivi lekovi, lekovi kojima je istekao rok upotrebe, materijal korišćen u izradi magistralnih i galenskih lekova i dr.) čuva na adekvatan način, na mestu nastanka.

- Otpad se privremeno čuva u izdvojenim kontejnerima namenjenim isključivo za tu svrhu, pravilno obeležen, uz vođenje zakonom propisane evidencije, čime je obezbeđeno pravilno čuvanje i skladištenje otpada do predaje ovlašćenom operateru - tvrdi ona.

Izvor: Vebsajt Blic, Ana Đokić, 10.01.2018.
Naslov: Redakcija