Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Doneta Odluka o produženju rada Saveta za prava deteta


Vlada Republike Srbije donela je odluku o produženju rada Saveta za prava deteta, kojem mandat ističe u januaru ove godine, a koji je jedan od najvažnijih nacionalnih mehanizama za ostvarivanje prava deteta, čiji rad podržava i Komitet za prava deteta UN.

Vlada je donela i Zaključak o prihvatanju Izveštaja o aktuelnom stanju i daljim aktivnostima na sanaciji i restauraciji srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku u Solunu i srpskog vojničkog groblja u Sofiji, s obzirom na to da se naredne godine obeležava 100-godišnjica završetka Prvog svetskog rata.

Ovim zaključkom omogućava se preduzimanje neophodnih aktivnosti na realizaciji projekata sanacije i restauracije ovih memorijala.

Izvor: Vebsajt Vlade, 11.01.2018.
Naslov: Redakcija