Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONET NOVI PROTOKOL I UZ SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI SA TURSKOM


U "Sl. glasniku RS – Međunarodni ugovori" br. 1/2018 od 10. januara 2018. godine objavljena je Odluka Mešovitog komiteta br. 2/2017 osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske o izmenama i dopunama Protokola I Sporazuma ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018) (Decision No 2/2017 of the Joint Committee established by the Free Trade Agreement between the Republic of Turkey and the Republic of Serbia on Amending the Protocol I to the Agreement).

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom ("Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori", br. 105/2009) je potpisan 1. juna 2009. godine i u primeni od 1. septembra 2010. godine.

Na Mešovitom komitetu održanom 10. oktobra 2017. godine u Beogradu, donet je novi Protokol I Sporazuma, kojim je dogovorena dalja liberalizacija trgovine poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima pri uvozu u Republiku Srbiju (Aneks I) i Republiku Tursku (Aneks II). Na ovaj način je na osnovu člana 11. stav 2. Sporazuma suštinski izvršena izmena i dopuna važećeg Protokola I.

Izmene i dopune sadržane u Protokolu I u Aneksima I i II se ogledaju u:

  • proširenju lista novim tarifnim oznakama (dopuna),
  • povećanju obima kvota (izmena) i
  • daljem sniženju stopa carine u okviru dogovorenih ili izmenjenih kvota (izmena).

Na istom Mešovitom komitetu je takođe potpisan Protokol III kojim se liberalizuje trgovina uslugama između Republike Turske i Republike Srbije (Odluka broj 3/2017 Mešovitog komiteta o dodavanju Protokola III).

Po završetku postupka ratifikacije, izmene i dopune Protokola I Sporazuma će biti unete u Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2017).

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 11.01.2018.