Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE U VEZI SA UVOĐENJEM BOP (BROJ ODOBRENJA PLAĆANJE) ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI


Poreska uprava uputila je advokatskim komorama obaveštenje u vezi sa uvođenjem BOP (broj odobrenja plaćanje) za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Poreska uprava podseća poreske obveznike koji se bave advokatskom delatnošću, a koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na stvarni i paušalno utvrđeni prihod da je dodeljen BOP (broj odobrenja plaćanja), koji će obveznici koristiti prilikom uplata poreskih obaveza u 2018. godini.

S tim u vezi, vlasnici samostalne delatnosti koji porez na prihode od samostalne delatnosti i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, plaćaju na stvarni i paušalno utvrđeni prihod, a koji kontinuirano obavljaju delatnost, bili su u obavezi da akontacije u 2017. godini, zaključno sa akontacijom za decembar mesec 2017. godine, koja dospeva 15.01.2018. godine, uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB, a počev od privremene akontacije za januar 2018. godine, koja dospeva 15.02.2018. godine, uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi BOP.

Za obveznike samostalnih delatnosti koji porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na stvarni prihod, struktura BOP je prikazana u Obaveštenju o uspešnom prijemu poreske prijave, koje obveznici dobijaju nakon podnošenja poreske prijave elektronskim putem, preko portala Poreske uprave (u daljem tekstu: Obaveštenje).

Za obveznike samostalnih delatnosti koji porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod, struktura BOP je prikazana u rešenju Poreske uprave.

Obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine (novoosnovani obveznici), kao i obveznici koji su u toku 2017. godine, nastavili sa obavljanjem delatnosti nakon privremenog prekida, uplate poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje vrše prema BOP, zaključno sa akontacijom za decembar mesec 2017. godine. koja dospeva 15.01.2018. godine, a počev od privremene akontacije za januar 2018. godine, koja dospeva 15.02.2018. godine, dodeljen je novi BOP za uplatu akontacija za 2018. godinu.

Konačna obaveza za 2017. godinu, uplaćuje se sa pozivom na broj odobrenja, u čijoj je strukturi PIB, osim za novoosnovane obveznike u 2017. godini, za koje se obaveze uplaćuju prema BOP (uplate prema BOP treba da vrše i obveznici koji su u toku 2017. godine, nastavili sa obavljanjem delatnosti. nakon privremenog prekida).

U dopisu Poreske uprave navodi se da je o navedenom neophodno obavestiti članove Advokatske komore, kako bi poreski obveznici koji se bave advokatskom delatnošću, prilikom uplata poreskih obaveza, iste vršili pravilno, a sve u cilju ispravnog knjigovodstvenog stanja na računima javnih prihoda.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 10.01.2018.