Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NOVI ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Ministarstvo prosvete će bolje urediti kažnjavanje prosvetara za najteže prekršaje. Novim Zakonom, licence će moći da budu oduzete tek po okončanju sudskog spora


Licencu za rad u prosveti do sada je izgubilo 46 nastavnika. Ukupno 13 je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja po raznim osnovama, suspendovalo. Prosvetni radnici, međutim, tvrde da su diskriminisani, jer Ministarstvo licence oduzima pre okončanja sudskog spora, pa i kada na sudu dokažu da nisu udarili kolegu, učenika ili načinili neki drugi težak prekršaj, važeći Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 - odluka US) ne ostavlja mogućnost da nastavnici vrate oduzetu licencu.

Prema rečima Mirjane Popović, pomoćnika ministra prosvete za pravne poslove, licenca se oduzima kada školski odbor potvrdi odluku direktora škole o otkazu zbog teže povrede radne obaveze. U praksi, međutim, događa se čak i kada dokaže na sudu da nije kriv, takav nastavnik više ne može da radi u bilo kojoj školi, čak ni kao domar ili portir. Na posao može da se vrati samo ako upravni sud poništi rešenje Ministarstva prosvete o oduzimanju licence.

Kako bi ova nepravda bila ispravljena, u novom Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je u pripremi, licenca će se nastavnicima oduzimati tek posle okončanja sudskog spora.

Na troškove sudskih sporova koje su škole izgubile, Ministarstvo prosvete iz budžeta mora da potroši 215,5 miliona dinara. Zbog toga je ministar uputio pismo sekretarima škola, koji su pravnici, da će biti pokrenuti krivični postupci protiv odgovornih u školama koji ulaze u sudske postupke za koje unapred znaju da će biti izgubljeni.

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 - odluka US)

Oduzimanje licence

Član 128

Licenca se oduzima nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku:

1) koji je pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo: nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, primanja ili davanja mita, protiv polne slobode, pravnog saobraćaja i čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju;

2) kome je prestao radni odnos zbog povrede zabrane iz čl. 44-46. ovog zakona;

3) kome je jedanput suspendovana licenca u skladu sa članom 127. ovog zakona, a stekli su se uslovi za novu suspenziju.

Licenca se smatra oduzetom narednog dana od dana prestanka radnog odnosa nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika.

Lice kome je oduzeta licenca nema pravo na njeno ponovno izdavanje niti na rad u ustanovi.

Oduzeta licenca vraća se Ministarstvu preko ustanove.

Ustanova ima obavezu da odmah dostavi Ministarstvu konačno rešenje o otkazu ugovora o radu kao dokaz o osnovu za oduzimanje licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku.

Rešenje ministra o oduzimanju licence konačno je u upravnom postupku.

Izvor: Vebsajt Novosti, I. Mićević, 10.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija