Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O NAČINU DAVANJA KONCESIJE U FAZAMA: Uredba je na snazi od 7. januara 2017. godine i predviđa da se u slučajevima kada je procenjena vrednost veća od 50 miliona evra, postupak dodele koncesije odvija u dve faze


Davanje koncesije za privatizaciju Aerodroma "Nikola Tesla" po svemu sudeći će se obaviti u dve faze.

U prvoj će podnosioci prijave morati da potpišu ugovor o zabrani objavljivanja podataka u vezi s postupkom privatizacije, kao i neobavezujuću ponudu sa predlogom za realizaciju koncesije. U drugom krugu će potencijalni koncesionari morati da dostave obavezujuće ponude.

To propisuje Uredba o načinu davanja koncesije u fazama ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017) koju je Vlada Republike Srbije donela 4. januara, a koja je na snazi od 7. januara 2017. godine. Njom se predviđa da se u slučajevima kada je procenjena vrednost veća od 50 miliona evra, postupak dodele koncesije odvija u dve faze.

U drugi krug privatizacije moći će da uđu kandidati za koje javno telo utvrdi da su ispunili uslove za to. Njihove ponude će biti ocenjene i na osnovu njih će biti rangirani najbolji ponuđači.

Vlada Republike Srbije je, u decembru, Zakonom o upravljanju aerodromima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016) ostavila mogućnost davanja Aerodroma u koncesiju kako bi se obezbedio novac za njegov razvoj i efikasnije komercijalno korišćenje.

Izvor: Vebsajt Novosti, Z. R., 10.01.2017.
Naslov: Redakcija