Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: ROK ZA ZAMENU PAPIRNIH ZDRAVSTVENIH KNJIżICA ELEKTRONSKIM JE 31. DECEMBAR 2016. GODINE


Elektronske zdravstvene knjižice, odnosno kartice zdravstvenog osiguranja (KZO) u Srbiji je do 29. decembra 2015. godine dobilo je 514.676 osiguranika, najnoviji su podaci Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje. Do kraja 2016. godine nju će po Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US i 106/2015) morati da ima svih oko sedam miliona osiguranika.

Ova kartica trebalo je da ubrza administrativni deo posete lekaru, odnosno zadržavanje na šalteru. Sudeći prema dosadašnjim iskustvima, to nije tako. Sa elektronske kartice ne može se iščitati ime izabranog lekara, vakcine koje je dete primilo, bolesti od kojih ste bolovali...

Zdravstvena kartica na sebi sadrži vidljive podatke kao što su ime i prezime, datum rođenja i lični broj osiguranika (LBO) i broj zdravstvene kartice, što su informacije dovoljne za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama.

Zato je gotovo neophodno da uz karticu zdravstvenog osiguranja, kad sa njom prvi put krenete kod lekara, ponesete i staru, papirnatu zdravstvenu knjižicu. Ili barem ceduljicu sa brojem zdravstvenog kartona i imenom izabranog lekara.

Šalterske medicinske sestre su se već dosetile kako da sebi olakšaju posao: na elektronsku karticu nalepe etiketu sa brojem zdravstvenog kartona. Ovu praksu kritikovao je Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Uz fotografiju tako "dorađene" elektronske kartice, na svom tviter nalogu napisao je komentar da ovako izgleda "elektronsko doba na srpski način".

Dr Milica Nikolić Urošević, predsednica Udruženja za zaštitu prava izabranih doktora opšte medicine kaže da najveći problemi sa novim zdravstvenim karticama nastaju pri otvaranju bolovanja i pisanja doznaka, jer se ne može "pročitati" u kojoj je firmi osiguranik zaposlen.

Niti su pacijenti ovom novinom nešto dobili, niti je lekarima olakšan posao. Tražimo pacijente po registrima pisanim rukom. Nisu čak naznačeni ni podaci o tome da li je neko kao korisnik socijalne pomoći ili invalid oslobođen nekih plaćanja, što je delokrug rada Fonda. Lekari su pretvoreni u detektive dok nađu taj podatak, a pacijenti se nepotrebno ljute na nas – primećuje dr Nikolić Urošević.

Dr Nevenka Dimitrijević, izabrani lekar u domu zdravlja "Voždovac" kaže da uvođenjem novih zdravstvenih kartica nismo napredovali, već nazadovali.

Kartice sadrže samo podatke potrebne Fondu, odnosno da li je firma za svog zaposlenog platila doprinose za zdravstvo i da li je osiguran. Iz "očitane" nove kartice sestra na šalteru ne može da dobije ni jedan koristan podatak, na primer o izabranom lekaru, a samo u mojoj ambulanti radi 15 lekara sa kartotekom od 2.000 pacijenata – kaže dr Dimitrijević. Ona dodaje da se u šalterskim službama na kraju ipak nađe svaki pacijent, ali da to zahteva čekanje.

Direktor doma zdravlja "Lazarevac"dr Jovan Milojević, navodi da zbog novih kartica i dalje ima malo dužih zadržavanja pred šalterima, ali da se zaposleni sve bolje snalaze.

Sve veći broj naših pacijenata ima nove kartice, a mi smo na vreme rasporedili 82 dobijena čitača i savladali korišćenje softvera. Na osnovu matičnog broja dolazimo do imena izabranog lekara i broja zdravstvenog kartona, mada nam je papirni karton još potreban za pisanje doznaka za bolovanje. Vodimo dvostruku zdravstvenu dokumentaciju, jer još ne postoje elektronski kartoni - objašnjava dr Milojević.

Mnoge zbunjuje i pin koji se dobija prilikom preuzimanja nove zdravstvene kartice. U RFZO-u kažu da taj broj važan samo u slučaju da se izgubi zdravstvena kartica.

Kartice zdravstvenog osiguranja ne sadrže podatke o prethodnim dijagnozama i terapijama, niti o primljenim vakcinama, kada su u pitanju deca. Te podatke sadržavaće elektronski karton, čije uvođenje Ministarstvo zdravlja najavljuje u perspektivi, kada zdravstveni sistem Srbije bude informaciono povezan.

Pojedini vlasnici novih kartica žale se da u zdravstvenim ustanovama, čije su usluge koristili, još ne postoje aparati za očitavanje elektronskih zdravstvenih knjižica. U RFZO kažu da je Fond do sada isporučio 8.000 čitača. Međutim, ovi uređaji su u punoj meri korisni samo ako je internet veza između zdavstvene ustanove i baze podataka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dovoljno brza, što nije slučaj ni u svim gradskim sredinama. 

Izvor: Vebsajt Politika, Olivera Popović, 08.01.2016.
Naslov: Redakcija