Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: KONAčNI REZULTATI IZBORA ZA IZBORNE čLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA, KOJI SU ODRżANI 21. DECEMBRA 2015. GODINE


Visoki savet sudstva je izabrao pet novih članova tog tela.

To su:

  • Branislava Gorica, sudija Privrednog apelacionog suda,
  • Ivan Jovičić, sudija Višeg suda u Beogradu,
  • Slavica Milošević Gazivora, sudija Prekršajnog suda u Beogradu,
  • Matija Radojičić, sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu,
  • Savo Đurđić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu.

Njihov petogodišnji mandat počeće 6. aprila 2016. godine, odnosno po isteku mandata članova iz sadašnjeg sastava VSS-a.

Na predlog VSS nove članove tog tela iz reda sudija formalno će izabrati Narodna skupština Republike Srbije.

Pored izbornih članova iz reda sudija u sastavu VSS su i predstavnik Advokatske komore, ministar pravde, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 11.01.2016.
Naslov: Redakcija