Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Odgovori na pitanja potrošača


Kupila sam tašnu i posle mesec dana se potpuno raspala, kao da nije šivena nego lepljena. Kada sam otišla kod trgovca nisu imali objašnjenje, kao nije do njih i ostalo je da će mi se javiti kada se raspitaju kod proizvođača. Koja su moja prava?

ODGOVOR:

Najpre je potrebno da izjavite reklamaciju prodavcu kod koga ste robu kupili, uz dostavu računa. Obavezno uzmite potvrdu o reklamaciji - po Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon), prodavac je dužan da vodi knjigu reklamacija i da vam izda potvrdu da ste reklamirali robu. Prodavac je dužan da se o vašem zahtevu izjasni u roku od osam dana od dana kada je izjavljena reklamacija. Ukoliko vam ne odgovori u roku od osam dana - obratite se tržišnoj inspekciji, uz dostavu potvrde o reklamaciji.

Prodavac je dužan da prihvaćenu reklamaciju reši u roku od 15 dana. Inače, u prvih šest meseci imate pravo da vam prodavac zameni ili popravi robu ili vrati novac u iznosu koji ste platili. Popravka robe je moguća samo uz vašu izričitu saglasnost. Inače, ovo pravilo se primenjuje u periodu od dve godine od trenutka kada ste preuzeli robu. Čak iako je roba bila na sniženju (recimo sezonskom) kada ste je kupili, imate pravo na reklamaciju. Ukoliko trgovac odbija da primi vašu reklamaciju, bilo usmenu bilo pisanu, pošaljite mu preporučenom poštom i sačuvajte povratnicu.

Često kupujem preko interneta i to mi skraćuje vreme, a i mogu neke proizvode da nabavim po nižim cenama. Nisam do sada imala probleme sa onlajn trgovcima, ali bih volela da se informišem o pravima u slučaju da odustanem od kupovine. Često čujem priče da kupci ne uspevaju da vrate robu, jer trgovci na pošiljkama ostavljaju lažne podatke, pa ih više ne mogu pronaći. Kupujem i skuplje proizvode i ne bih volela da dođem u takvu situaciju, pa me interesuje kako da se eventualno zaštitim i na vreme pripremim na moguću prevaru trgovaca?

ODGOVOR:

U slučaju kupovine robe preko interneta, što se smatra kupovinom van poslovnih prostorija, imate rok od 14 dana da odustanete od ugovora, i to bez navođenja razloga. Potrebno je da trgovcu u roku od 14 dana pošaljete popunjeni obrazac za odustanak (ukoliko vam ga je trgovac dostavio), odnosno izjavu o odustanku od ugovora, i to putem pošte, preporučeno s povratnicom. Takođe, potrebno je da u roku od 14 dana od dana kada ste poslali obrazac za odustanak od ugovora vratite robu trgovcu, i to preko poštanskog operatora. Trgovac je u obavezi da vam novac vrati u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac. Ukoliko vam trgovac nije dostavio obrazac za odustanak od ugovora, istog možete prijaviti tržišnoj inspekciji.

Izvor: Vebsajt Politika, 04.12.2019.
Naslov: Redakcija