Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Od početka primene Zakona izrečeno je 6.000 hitnih mera


Za pet meseci primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon), ne samo da postoje podignute optužnice, već su donete i osuđujuće presude u desetak slučajeva, što znači da se u vrlo kratkom vremenskom periodu mogu postići dobri rezultati, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

"Razmatrano je 17.000 slučajeva nasilja. Sa jedne strane, neko može da kaže da se možda nasilje povećalo, ali mislim da nije i da prvi put imamo kvalitetnu statistiku, obavezu svih organa da postupaju po krivičnim prijavama, efikasno reagovanje svih organa, pre svega policije, tužilaštva i sudova", rekla je Kuburović.

To, kako ocenjuje, znači da se primenjuju hitne mere, prvi put uvedene tim Zakonom i navodi da za pet meseci primene Zakona, ima više od 6.000 izrečenih hitnih mera, što znači da je nasilnik ili udaljen iz kuće, ili je izrečena zabrana prilaska žrtvi na period od 30 dana.

Takođe, kaže da su uvedena i nova krivična dela, polno uznemiravanje i proganjanje i da za pet meseci, ne samo da postoje podignute optužnice, već su donete i osuđujuće presude u 10-ak slučajeva, što, kako ocenjuje, znači da u vrlo kratkom vremenskom periodu mogu da se postignu dobri rezultati.

Prema njenim rečima, može se konstatovati da se od 1. juna, te odredbe efikasno primenjuju, ali i da nažalost i dalje postoje smrtni slučajevi, ali da Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici pokazuju da se zakon efikasno implementira i da postoje dobri rezultati.

"Možda najvažnije što smo prethodne godine postigli, to je usklađivanje naših zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom koja se odnosi na zaštitu žena žrtava nasilja, gde smo imali izmene i dopune Krivičnog zakonika, uvođenje novih krivičnih dela koja do sada nisu bila predviđena u našem pravnom sistemu", rekla je Kuburović.

Ministarka kaže da je svakako jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda i da Srbija kao potpisnica različitih mehanizama i UN i Saveta Evrope, kontinuirano i periodično dostavlja izveštaje nadležnim telima koja ocenjuju napredak.

Najvažnije je, kaže Kuburović, da i međunarodne organizacije kažu da je Srbija dostigla bolji nivo u odnosu na neki raniji period, a da tu postoji i Akcioni plan za poglavlje 23, gde jedno od potpoglavlja predstavljaju osnovne slobode i prava, gde se prati koliko Srbija ispunjava svoje obaveze koje su zacrtane.

"Mogu da kažem da je najveći procenat ispunjenosti upravo u oblasti osnovnih prava i prema poslednjem kvartalu na koji smo izveštavali, blizu 70 odsto aktivnosti iz te oblasti je ispunjeno", rekla je Kuburović.

Izvor: Vebsajt Politika, 10.12.2017.
Naslov: Redakcija