Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: Online konsultacije trajaće do 6. februara 2018. godine


Akcionim planom za pregovaračko Poglavlјe 23 – Pravosuđe i osnovna prava predviđena je obaveza donošenja izmena i dopuna Zakona o Zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007). Kao nosilac pomenute aktivnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave formiralo je Posebnu radnu grupu za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana.

Radna grupa, sastavlјena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Republičkog sekretarijata za javne politike i Narodne skupštine Republike Srbije, ustanovila je polazne osnove za izradu navedenih izmena Zakona i dogovorila dalјe aktivnosti u radu.

Polaznim osnovama prethodila je opsežna analiza efekata propisa, sa čim u vezi Ministarstvo ukazuje da su preduzete brojne aktivnosti i niz bilateralnih sastanaka sa zainteresovanim licima. Između ostalog, u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Evropske Komisije, 28-29. marta 2017. godine, sprovedena je Ekspertska misija TAIEX-a, posvećena zakonskom okviru koji uređuje rad Zaštitnika građana. Uz podršku SIGMA, 03. oktobra 2017. godine, održana je i Radionica – izmene pravnog okvira Zaštitnika građana, na kojoj su učestvovali EU eksperti iz ove oblasti (Estonija i Grčka), predstavnici službe Zaštitnika građana, Narodne skupštine Republike Srbije, Pokrajinskog ombudsmana, nadležnih državnih organa, kao i predstavnici organizacija civilnog društva.

Od početka rada Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ima stručno-tehničku podršku SIGMA, koji su kroz svoje analize i komentare doprineli izradi polaznih osnova i unapredili postupak analize efekata reforme.

Ministarstvo započinje postupak javnih online konsultacija za polazne osnove za izmene i dopune navedenog Zakona, sa cilјem prikuplјanja komentara i sugestija koji će dodatno unaprediti postojeći pravni okvir.

Istovremeno očekujeu i sugestije Zaštitnika građana, kao organa koji neposredno primenjuje predmetni Zakon, i sa svog aspekta doprinese njegovom unapređenju.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane da učestvuju u online konsultativnom procesu, u periodu do 6. februara 2018. godine. Svoje komentare i sugestije možete poslati na adresu prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Nakon okončanja elektronskih konsultacija Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i izveštaj objaviti na internet prezentaciji Ministarstva www.mduls.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 06.12.2017.
Naslov: Redakcija