Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST: REFAKCIJA PDV STRANOM OBVEZNIKU VRšI SE U SKLADU SA čLANOM 53 ZAKONA, POD USLOVOM BILATERALNE UZAJAMNOSTI. UNIJA POSLODAVACA SRBIJE PODNELA JE INICIJATIVU ZA USPOSTAVLJANJE UZAJAMNOSTI SA POJEDINIM EVROPSKIM ZEMLJAMA


Unija poslodavaca Srbije podnela je Inicijativu za uspostavu uzajamnosti u vraćanju poreza na dodatu vrednost između Republike Srbije Švajcarske, Hrvatske, Francuske, Italije, Mađarske, Češke i Grčke.

Potpredsednica Vlade i Ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović prepoznala je značaj koji ovo pitanje ima za celokupnu srpsku privredu i zatražila od Ministra finansija, Dušana Vujovića da razmotri Inicijativu UPS.

Unija poslodavaca Srbije se samo tokom ove godine obraćala Ministru finansija najmanje 8 puta sa različitim inicijativama i predlozima koji bi unapredili položaj privrede u Srbiji ali do sada ni na jednu inicijativu ovo Ministarstvo nije dalo nikakav odgovor.

Pravni osnov za povraćaj inostranog PDV-a firmama koje su registrovane u Srbiji je Direktiva 13 EU. Većina država članica EU i drugih država Evrope pomenutu direktivu primenjuje automatski, bez dodatnih uslova. Međutim, jedan broj država članica EU i drugih država Evrope, kao uslov za ostvarenje prava na povraćaj PDV-a za srpske kompanije traži uspostavu bilateralne uzajamnosti.

Uslov bilateralne uzajamnosti o povraćaju PDV-a primenjuje se i u Srbiji na osnovu odredaba člana 53. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015).

Za bilateralnu uspostavu uzajamnosti nije potrebna nikakva parlamentarna procedura, niti Srbija treba da usvoji bilo koji zakonski ili podzakonski akt. Uspostava bilateralne uzajamnosti se postiže razmenom pisama dvaju ministarstava finansija.

Uspostava uzajamnosti donosi dva velika benefita, jedan je benefit za privrednike Srbije, a drugi je benefit za povećanje prihoda srpskog budžeta.

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015)

Refakcija PDV stranom obvezniku

Član 53

Refakcija PDV izvršiće se stranom obvezniku, na njegov zahtev, za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici, pod uslovima da:

1) je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa ovim zakonom, i da je račun plaćen;

2) je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDV veći od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije;

3) su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za ta dobra i usluge u skladu sa ovim zakonom;

4) ne vrši promet dobara i usluga u Republici, odnosno da pruža samo usluge prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) ovog zakona oslobođene poreza ili vrši samo prevoz putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. ovog zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza.

Refakcija PDV u slučajevima iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovom uzajamnosti.

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, 09.12.2015
Naslov, Obeležavanje: Redakcija