Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 11. DECEMBRA 2015. GODINE SEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, šUMARSTVO I VODOPRIVREDU, ODBORA ZA KULTURU I INFORMISANJE, ODBORA ZA KOSOVO I METOHIJU, ODBORA ZA SPOLJNE POSLOVE, ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE - RAZMATRANJE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U POJEDINOSTIMA


40. sednicu Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu biće održana u petak, 11. decembra 2015. godine, sa početkom u 09 časova, u sali, II u prizemlju.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u pojedinostima, koji je podnela Vlada Republike Srbije;

2. Razno.

36. sednicu Odbora za kulturu i informisanje biće održana u petak, 11. decembra 2015. godine, sa početkom u 09 časova, u sali III, na prvom spratu.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga Zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima, koji je podnela Vlada, u pojedinostima;

2. Razno.

11. sednica Odbora za Kosovo i Metohiju biće održana u petak, 11. decembra 2015. godine, sa početkom u 11 časova, u sali III.

Dnevni red :

1. Razmatranje Izveštaja o napretku u dijalogu Beograda i Prištine za period april- oktobar 2015. godine, koji su podnele Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini;

2. Razno.

Materijal za tačku 1. predloženog dnevnog reda je blagovremeno dostavljen.

46. sednica Odbora za spoljne poslove biće održana u petak, 11. decembra 2015. godine, sa početkom u 12 časova, u sali II.

Dnevni red :

- Usvajanje zapisnika sa 45. sednice Odbora za spoljne poslove

1. Inicijative za posete,

2. Redovne aktivnosti stalnih delegacija,

3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša,

4. Predlog zakona o potvrđivanju Evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti,

5. Izveštaji o realizovanim posetama,

6. Realizovani parlamentarni kontakti,

7. Ostali realizovani kontakti,

8. Razno.

49. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije biće održana u petak, 11. decembra 2015. godine, sa početkom u 12 časova, u sali IV.

Dnevni red:

1. Razmatranje Izveštaja o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za period avgust- oktobar 2015. godine;

2. Razmatranje predstavki na predlog Radneg rupe Odbora.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 10.12.2015.
Naslov: Redakcija