Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 10. DECEMBRA 2015. GODINE ODRżANE PETA POSEBNA SEDNICA NARODNE SKUPšTINE U 2015. GODINI, SEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, šUMARSTVO I VODOPRIVREDU, ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA - POSLANICIMA SE OBRATIO KOMESAR EVROPSKE UNIJE ZA SUSEDSKU POLITIKU I PREGOVORE O PROšIRENJU, RAZMOTRENI PREDLOZI ZAKONA


Peta posebna sednica Narodne skupštine u 2015. godini

Komesar EU za proširenje i susedsku politiku, Johanes Han, obratio se poslanicima Narodne skupštine, u okviru Pete posebne sednice, porukom da otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa EU, 14. decembra 2015. godine označava početak suštinskog dela pristupanja Uniji i znak da je pridruživanje ostvariv cilj.

"Biti ovde nije slučajno u ovom trenutku, jer će narednog ponedeljka EU i Srbija otvoriti prva dva poglavlja u pregovorima - 32 o finansijskoj kontroli i 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom", rekao je Han.

Prema njegovim rečima, međuvladina konferencija 14. decembra obeležiće početak suštinskog dela procesa pristupanja i pridruživanja što je i konačan cilj Srbije.

"Ideja o pridruživanju više neće biti samo ideja, već konkretan i ostvariv cilj", poručio je Han poslanicima i ministrima u Vladi Srbije, koji su prisustvovali njegovom obraćanju u parlamentu.

Prema njegovim rečima, međuvladina konferencija naredne nedelje pokazaće da EU ispunjava svoje obaveze kada zemlje ostvare napredak, dodavši da se očekuje da se posebni napori ulože u oblasti vladavine prava, nezavisnog sudstva, slobode izražavanja, daljih koraka u normalizaciji odnosa sa Kosovom što je ključ za dalji napredak u procesu pristupaja.

On je podsetio da je u Izveštaju EK od 10. novembra konstatovano da je Srbija ostvarila veliki uspeh na putu ka EU, a posebno istaknut intenzivan rad na Akcionim planovima u oblasti vladavine prava, napredak u normalizaciji odnosa sa Kosovom i unapređenju regionalne saradnje.

"Vlada je nastavila i sa ambicioznim privrednim i strukturnim reformama koje će doprineti boljem poslovnom okruženju, omogućiti rast, veću konkurentnost i nova radna mesta. Prvi ohrabrujući rezultati se već vide", rekao je Komesar.

Takođe, iskazao je impresioniranost humanim odnosom Srbije prema izbeglicama.

On je ukazao i na važnu ulogu parlamenta u procesu pristupanja i značaj snažnog konsenzusa u daljem procesu, jer se tako obezbeđuju trajne reforme, kao i najviši stene usaglašavanja sa pravnim tekovinama EU.

Parlament treba da ima i glavnu ulogu u nadzoru izvršne vlasti i sprovođenju reformi na terenu, kao i u objašnjavanju javnosti procesa integracija.

Pre obraćanja poslanicima na posebnoj sednici, Han je imao odvojeni susret sa predsednicom parlamenta Majom Gojković, a posle obraćanja susreo se i sa šefovima poslaničkih grupa.

41. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na sednici od 10. decembra, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su dva amandmana sa ispravkom, koje je na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

Članovi Odbora su jednoglasno prihvatili amandman sa ispravkom na član 2. i amandman sa ispravkom na član 4. Predloga zakona.

U nastavku sednice, članovi Odbora su jednoglasno potvrdili jedan od zaključaka sa 32. sednice održane u Leskovcu, i odlučili da se isti ponovo dostavi Upravi za veterinu na dalje postupanje.

Sednici su prisustvovali članovi Odbora Jasmina Obradović, Dejan Nektarijević, Žarko Bogatinović, Milija Miletić, Marjana Maraš, Zoran Antić i zamenici članova Odbora, Mladen Lukić i Miroljub Stanković.

42. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na sednici od 10. decembra, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmatrali su amandman na član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je sa ispravkom podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Članovi Odbora usvojili su amandman sa ispravkama.

Sednici su prisustvovali članovi Odbora Jasmina Obradović, Žarko Bogatinović, Milija Miletić, Zoran Antić i Veroljub Matić i zamenici članova Odbora Mladen Lukić, Nadica Nikolić Tanasijević i Dragan Jovanović.

77. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici održanoj 10. decembra, razmatrali, u pojedinostima, Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i Predlog zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi".

Na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu podneto je 218 amandmana narodnih poslanika, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili tri amandmana. Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili i dva amandmana Odbora i to na član 8. i na član 35. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.

Od ukupno 23 amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu Vlada i Odbor su prihvatili dva amandmana.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama podneto je 53 amandmana, a Vlada i Odbor su odlučili da ne prihvate ni jedan amandman.

Vlada i Odbor su odlučili i da ne prihvate ni jedan od 27 amandmana podnetih na Predlog zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi".

Sednici Odbora su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a sednici su prisustvovali članovi Odbora prof. dr Nebojša Petrović, Miloš Tošanić, Suzana Šarac, Goran Kovačević, Radmilo Kostić, Dragoljub Zindović, Milorad Mijatović, i zamenici članova Zoran Bojanić, Adriana Atanasov i Milena Ćorić.

Izvor: Press služba Skupština Srbije i Tanjug, 10.12.2015.
Naslov: Redakcija