Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE: GRADOVI I OPšTINE TRAżE POVLAčENJE NACRTA ZAKONA IZ PROCEDURE. PREDVIđENO SMANJENJE OD OSAM MILIJARDI DINARA U PRIHODU GRADOVA I OPšTINA, DA OPšTINE DOBIJU 50 UMESTO DOSADAšNJIH 80 ODSTO OD POREZA NA ZARADE I DA SE DVA IZVORNA PRIHODA - NAKNADA ZA żIVOTNU SREDINU I FIRMARINA - INTEGRIšU U POREZ NA IMOVINU


Gradonačelnici i predsednici lokalnih samouprava jednoglasno su zatražili da se iz javne rasprave povuče Nacrt zakona o finansiranju lokalnih samouprava, koji je izradilo Ministarstvo finansija. Najviši predstavnici gradova i opština saglasili su se da su sva rešenja iz Nacrta zakona neprihvatljiva i zatražili da se ovaj veoma važan dokument za lokal vrati na doradu.

Kako je ukazao predsednik SKGO i gradonačelnik Niša, Zoran Perišić, rešenja su neprihvatljiva zbog predloženog smanjenja od osam milijardi dinara u prihodu gradova i opština, što dovodi u pitanje funkcionisanje lokalnih samouprava. On je podsetio da je Ministarstvo finansija, kao jedan od razloga za smanjivanje i prebacivanje tih prihoda na republički nivo navelo sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom u kojem se traži da se osam milijardi dinara prebaci sa lokalnog na republički nivo, "ali nije reklo da su lokalne samouprave u prethodnih godinu dana već prebacile taj iznos uplaćivanjem sredstava preostalih u lokalnim budžetima posle smanjivanja plata i zarada".

Perišić je naglasio da se u Nacrtu zakona predviđa da opštine dobiju 50 umesto dosadašnjih 80 odsto od poreza na zarade i da se dva izvorna prihoda - naknada za životnu sredinu i firmarina - integrišu u porez na imovinu, što bi znatno povećalo porez na imovinu građana.

"Uvažavamo potrebu da nastavimo štednju na svim nivoima, ali se lokalnim samoupravama nameće sve više obaveza, a uzima sve više prava", rekao je Perišić, dodajući da pri izradi ovog Nacrta zakona predlozi SKGO nisu uzeti u obzir.

Gradonačelnik Novog Pazara, Meho Mahmutović, rekao je da se predlozima u Nacrtu zakona lokalne samouprave dovode u veoma tešku situaciju. Prema njegovom mišljenju, nije prvi put da centralne vlasti nedostatak sredstava pokušavaju da uzmu od gradova i opština.

"Svakim novim podizanjem poreza na imovinu u Novom Pazaru imaćemo ozbiljno nezadovoljstvo građana", istakao je Mahmutović, navodeći potrebu da se organizuje sastanak sa Ministarstvom finansija, "ali i na još višem nivou".

Javna rasprava o Nacrtu zakona traje do 23. decembra 2015. godine.

Izvor: Vebsajt SKGO, 10.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija