Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA: Iako je naplata takse za držanje kućnih i egzotičnih životinja ukinuta još 2012. godine, pojedinim vlasnicima i dalje stižu opomene da plate ovaj namet


Pojedinim Beograđanima pristižu opomene da plate taksu od za držanje kućnih i egzotičnih životinja. Opomene stižu iz Uprave javnih prihoda za taksu koja je bila propisana Odlukom o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2002, 7/2003, 10/2003, 18/2003, 30/2003, 14/2004, 37/2004, 29/2005, 19/2007, 43/2007, 51/2008, 53/2008, 60/2009, 14/2010 - ispr., 22/2010, 45/2010, 2/2011 - ispr., 10/2011, 54/2011 i 6/2012 - ispr.), koja je bila na snazido 31. decembra 2012. godine.

U opomeni stoji da ako vlasnici kućnih ljubimaca ne plate u roku od pet dana, Uprava javnih prihoda Grada Beograda počinje postupak prinudne naplate iz sredstava na računu pokretnih stvari, nepokretnosti i sl.

Kako ova taksa odavno ne postoji, postavlja se pitanje mora li da se plati? Prema rečima advokata, iako taksa ne postoji, država može da traži naplatu, a do pojedinca je da li će da je plati ili ne.

 - Ako je u vreme donošenja Odluke o naplati ove takse imao ljubimca, a nije je platio, onda država može da traži da je plati. Međutim, ako je u pitanju komunalno potraživanje, onda je rok zastarelosti za naplatu godinu dana. Rok za komunalna potraživanja poput Infostana je godinu dana od prispele obaveze za naplatu. Znači, ako nekome stigne komunalno potraživanje u januaru 2015, a do januara 2016. godine ne bude naplaćeno niti stigne tužba, onda to više ne mora da se plati. Tačnije, ako je ovde reč o komunalnom potraživanju, što neko iz Uprave treba da objasni, onda može da se pozove na zastarelost. A ako ga tuže, na sudu će se braniti prigovorom zastarelosti i u tom slučaju sud odbija tužbeni zahtev - kaže Đorđe Novović, advokat iz Beograda.

Skupština grada Beograda na sednici održanoj 22. decembra 2011. godine, donela je Odluku o izmeni i dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2012 - ispr.), kojom je uvedena obavezanaplate lokalne komunalne takse za držanje opasnih pasa. Ova Odluka je bila na snazi do 31. decembra 2012. godine, nakon čega je od 1. januara 3013. godine počela primena Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2012), kojom je taj namet ukinut.

Međutim, svi oni koji ovu taksu za period koliko je bila na snazi, nisu redovno ili uopšte plaćali morali su da izmire dug ili im se odbijalo od zarade. Ukupan dug tada je iznosio oko 50 miliona dinara. Taksa je iznosila 2.500 dinara mesečno, trebalo je tada da je plati 2.526 vlasnika, a samo 201 vlasnik je dotad izmirio sve dospele obaveze.

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2002, 7/2003, 10/2003, 18/2003, 30/2003, 14/2004, 37/2004, 29/2005, 19/2007, 43/2007, 51/2008, 53/2008, 60/2009, 14/2010 - ispr., 22/2010, 45/2010, 2/2011 - ispr., 10/2011, 54/2011 i 6/2012 - ispr.)

Tarifni broj 16

1. Za držanje kućnih životinja - pasa koji se smatraju opasnim u smislu posebnog propisa kojim se uređuje način držanja pasa koji se drže kao kućni ljubimci, a koji mogu predstavljati opasnost za okolinu, i to:

- rase pit bul terijer ili mešanac te rase, koji ne potiče iz kontrolisanog uzgoja;

- rase bul terijer, staford terijer, američki staford terijer i mini bul terijer ili mešanac tih rasa;

- namenjeni za čuvanje imovine ili kao telesni čuvar;

utvrđuje se lokalna komunalna taksa u godišnjem iznosu:

- po psu 30.000,00 dinara.

2. Obveznik takse iz ovog tarifnog broja je pravno i fizičko lice, koje je kao vlasnik, odnosno držalac opasnog psa evidentiran u Centralnoj bazi podataka o psima koju vodi ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva, za teritoriju grada Beograda.

3. Taksu iz ovog tarifnog broja obveznik plaća mesečno i to do 15. u mesecu za prethodni mesec.

4. Utvrđivanje i naplatu komunalne takse iz ovog tarifnog broja vrši nadležno odeljenje UJP Beograda.

5. Organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za komunalne poslove dostavlja nadležnom odeljenju UJP Beograda podatke potrebne za utvrđivanje i prestanak obaveze po osnovu takse iz ovog tarifnog broja.

Izvor: Vebsajt Blic, Ana Vušović Marković, Stefan Đurić, 07.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija