Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA: KONVENCIJA O PRAVIMA DETETA UN PRAVNO OBAVEZUJUĆI DOKUMENT ZA SVE SVE ZEMLJE KOJE SU JE POTPISALE I RATIFIKOVALE


Javna rasprava o zakoniku počinje ovog vikenda, a u javnosti se već otvorila debata o mnogim njegovim odrednicama.

Među 2.300 članova u Prednacrtu budućeg građanskog zakonika Srbije je i onaj kojim se zabranjuje svako zlostavljanje dece, a posebno telesno kažnjavanje.

Dok se većina još bavi time da li decu i dalje treba vaspitavati batinama, B92 ističe i one koji znaju da je roditeljstvo veština koja se uči.

Važeći Porodični zakon već predviđa da roditelji ne smeju dete da podvrgavaju ponižavajućim postupcima i kaznama, koje vređaju ljudsko dostojanstvo deteta, međutim, pošto je u Srbiji stepen tolerancije nasilja vrlo visok, pisci Prednacta zakonika smatraju da treba izričito predvideti zabranu fizičkog kažnjavanja dece.

Haos koji tokom igre može da napravi jedna trogodišnjakinja za većinu roditelja u Švedskoj je izraz kreativnosti, u Srbiji je dobar razlog za batine. Stručnjaci koji rade sa decom, naročito zlostavljanom i zanemarenom, ne bave se stepenovanjem bola koji dete treba da oseti kad nešto pogreši, niti čime i gde ga udariti, već znaju kako se dete posle batina oseća.

"Ono što je osnovni osećaj deteta koje je često i jako udarano je strah, strepnja i to se pretvara u obrazac odnosa gde je dete stalno na oprezu da li će ponovo biti izloženo fizičkom bolu i patnji. Sa druge strane, jako mala deca tom prilikom mogu da dožive i žestoka oštećenja. Mi se susrećemo i sa tragičnim posledicama posebno po malu decu gde je došlo do ozbiljnih oštećenja koštanog zglobnog sistema, preloma, teških podliva, po licu se vide tragovi krvarenja, vide se oštećenja unutar usne duplje", kaže za B92 doktor Oliver Vidojević iz Kabineta za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Srbija nije jedina koja pokušava da poštedi decu batina. Na tome se godinama radi širom razvijenog sveta. Od Francuske do Brazila, države pokušavaju da uvere roditelje da bilo koja vrsta nasilja nad daleko slabijim nije dopustiva. Naročito kada ničim nije dokazano da je batina korisna za dete.

"Konvencija o pravima deteta Ujedinjenih nacija koja je pravno obavezujući dokument za sve sve zemlje koje su je potpisale i ratifikovale vrlo jasno kaže da svako dete mora da bude zaštićeno od bilo kojeg oblika fizičkog ili mentačlnog nasilja, od zlostavljanja, od maltretiranja, a telesno kažnjavanje deteta u bilo kom okruženju bilo da je to kod kuće, u školi, u kaznenom sistemu predstavlja flagrantno kršenje tog prava i narušava dostojanstvo i integritet deteta", kaže Jadranka Milanović, savetnica za odnose sa javnošću UNICEF-a.


Polemiku o tome da li su povremene batine vaspitna mera, odraz autoriteta roditelja ili odraz njihove nemoći okončaće zakonsko rešenje.

Izvor: www.b92.net