Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU: Od 1. novembra 2022. godine moguće trgovanje valutama Ujedinjenih Arapskih Emirata (dirham) i Republike Severne Makedonije (denar). Hrvatska kuna od 1. januara 2023. godine isključena s kursnih lista


Izvršni odbor Narodne banke Srbije je, na sednici održanoj 6. oktobra, doneo Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022). Najznačajnije novine ove odluke su sledeće:

  • Na listu valuta kojima se trguje na deviznom tržištu Republike Srbije uključuju se dve nove valute: valuta Ujedinjenih Arapskih Emirata - dirham i valuta Republike Severne Makedonije - denar;
  • Valuta Republike Hrvatske - kuna briše se s liste valuta kojima se trguje na deviznom tržištu Republike Srbije.

Odluka stupa na snagu 1. novembra 2022. godine, osim odredbi o brisanju hrvatske kune s liste valuta kojima se trguje na domaćem deviznom tržištu, koje stupaju na snagu 1. januara 2023. godine, kada će Republika Hrvatska pristupiti zoni evra.

Pri donošenju odluke o uvođenju dirhama na listu valuta kojima se trguje na domaćem deviznom tržištu, Narodna banka Srbije se rukovodila konkretnim potrebama privrednih subjekata i potencijalima ekonomske i drugih vidova saradnje, imajući u vidu značaj koji bi uvođenje dirhama na ovu listu imalo za dalju saradnju naše dve zemlje, pre svega u smislu dodatnih olakšica za investiranje i poslovanje domaćih kompanija i kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i za promociju naše zemlje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Pri donošenju odluke o uključivanju makedonskog denara na listu valuta kojima se trguje na domaćem deviznom tržištu, Narodna banka Srbije se rukovodila razvijenom ekonomskom i drugim vidovima saradnje Republike Srbije i Republike Severne Makedonije, ali i potencijalima za dalji razvoj ove saradnje, naročito nakon pokretanja inicijative “Otvoreni Balkan”. Budući da ova inicijativa predstavlja odgovor na zahteve privrede i realnog sektora i podršku postojećim regionalnim inicijativama, uvođenje makedonskog denara na listu valuta kojima se može trgovati u Republici Srbiji trebalo bi da olakša ostvarenje definisanih ciljeva inicijative.

Odluka o brisanju hrvatske kune s liste valuta kojima se trguje na domaćem deviznom tržištu doneta je uzimajući u obzir ulazak Republike Hrvatske u zonu evra od 1. januara 2023. godine, čime svoju nacionalnu valutu zamenjuje evrom.

Stupanjem na snagu Odluke, Narodna banka Srbije će od 1. novembra 2022. godine početi sa objavljivanjem kursne liste za zvanični srednji kurs dinara i kursne liste za devize na kojima će biti uključeni i kursevi dinara prema dirhamu i makedonskom denaru, dok će kurs dinara prema hrvatskoj kuni biti isključen od 1. januara 2023. godine.

Shodno navedenom, građani će hrvatsku kunu za dinare u menjačnicama i bankama u Republici Srbiji moći da zamene do kraja 2022. godine, nakon čega će zamena biti moguća isključivo kod određenih institucija u Republici Hrvatskoj.

Izvor: Vebsajt Narodna banka Srbije, 07.10.2022.
Naslov: Redakcija