Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

INDEKS GLOBALNE KONKURENTNOSTI SVETSKOG EKONOMSKOG FORUMA: Srbija zauzela 72. mesto na rang listi


Srbija je među 141 zemljom sveta zauzela 72. mesto na rang listi Globalne konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma (WEF) za 2019. godinu.

Prema Izveštaju objavljenom na zvaničnom veb sajtu WEF-a, Srbija je zabeležila isti ukupan skor kao prošle godine od 60,9 poena, iako je napredovala u osam od 12 analiziranih "stubova" konkurentnosti.

Budući da je ukupan ostvareni rezultat naše zemlje nepromenjen u odnosu na 2018, dok su vodeće svetske ekonomije više napredovale, pozicija Srbije na Globalnoj listi je ove godine slabija za sedam mesta.

Zvanične rezultate Indeksa globalne konkurentnosti (IGK) Foruma objavili su Srpska asocijacija menadžera (SAM) i Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN).

Srbija se od prošle godine nalazi u klubu uspešnih zemalja, u prvoj polovini zemalja na listi, gde su kriterijumi dodatno pojačani, a samim tim je i sveukupni napredak po svim parametrima koji utiču na ukupan rezultat, teže ostvariv, kažu u SAM-u.

Analizirani stubovi konkurentnosti obuhvataju: institucije, infrastrukturu, primenu IKT-a, makroekonomsku stabilnost, zdravstvo, veštine, tržište proizvoda, tržište rada, finansijski sistem, veličinu tržišta, poslovnu dinamiku i kapacitet za inovacije.

Naša zemlja je najveći napredak ostvarila na planu poslovne dinamike, gde beleži ukupan skor od 63,1 poena u odnosu na 60,9 poena prošle godine, zahvaljujući čemu se popela na 54. mesto sa ranije 59. pozicije.

Znatno bolji rezultat u poređenju sa prošlom godinom beleži finansijski sistem sa skorom od 57,4 poena (55,9 ranije), zatim institucije sa 52,5 poena (51,6), infrastruktura sa 73,8 poena (73), veštine sa 68,2 poena (67,5), tržište rada sa 62,1 poen (61,5), veličina tržišta sa 51,8 poena (50,7) i kapacitet za inovacije sa 40,2 poena (39,7 prethodno).

Kada je reč o makroekonomskoj stabilnosti, Srbija je zadržala 64. mesto kao 2018. godine sa identičnim rezultatom od 75 poena, dok je nazadovanje zabeleženo kod tri stuba konkurentnosti, u primeni IKT-a, (52,6 poena ove godine u odnosu na 56,9 prethodne), zdravstvu (79 poena naspram 81,5 ranije) i tržištu proizvoda (54,6 poena prema 56,5 prošle godine).

U novom globalnom izveštaju o kretanju konkurentnosti u 2019. godini je, kao i u prošlogodišnjem, izvršena značajna revizija dosadašnje metodologije koja se koristila za procenu konkurentskih privreda.

Konkurentnost se i dalje prati na osnovu 12 stubova, ali su njihove pozicija, struktura i način kalkulacija promenjenim kao i nazivi.

Izvor: Vebsajt RTV, 09.10.2019.
Naslov: Redakcija