Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 2,5 odsto


Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 2,5%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu očekivano kretanje inflacije i drugih makroekonomskih pokazatelja iz domaćeg i međunarodnog okruženja u narednom periodu, kao i dosadašnje ublažavanje monetarne politike. Izvršni odbor ističe da će inflacija, kao i prethodnih godina, biti pod kontrolom i u narednom periodu. Ona je u avgustu usporena na 1,3% međugodišnje, usled daljeg smanjenja doprinosa cena voća i povrća inflaciji s dolaskom nove poljoprivredne sezone. Na niske inflatorne pritiske ukazuje i bazna inflacija, koja je i dalje niska i stabilna, kao i inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, koja se i za godinu i za dve godine unapred nalaze u donjoj polovini ciljanog raspona.

Opreznost u vođenju monetarne politike i dalje je potrebna, pre svega zbog kretanja u međunarodnom okruženju. Narodna banka Srbije ocenjuje da su međunarodno finansijsko i robno tržište u velikoj meri pod uticajem neizvesnih trgovinskih politika vodećih svetskih ekonomija i usporavanja globalnog rasta. Podršku globalnoj privredi daju monetarne politike vodećih centralnih banaka - Evropska centralna banka je u septembru započela da sprovodi nove monetarne podsticaje, dok je Sistem federalnih rezervi, u skladu sa očekivanjima, u septembru ponovo snizio referentnu kamatnu stopu, što bi trebalo da dodatno pozitivno doprinese globalnim finansijskim uslovima. Međutim, neizvesno je koliko će se monetarna politika vodećih centralnih banaka u narednom periodu razlikovati od očekivanja tržišta, što bi moglo da utiče na tokove kapitala prema zemljama u usponu. Neizvesno je i kretanje cena nafte i primarnih poljoprivrednih proizvoda na svetskom tržištu, s obzirom na složen uticaj brojnih faktora na strani ponude i tražnje, zbog čega je neophodno oprezno vođenje monetarne politike.

Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući smanjenoj internoj i eksternoj neravnoteži, povoljnim makroekonomskim izgledima za naredni period, kao i sve višem nivou deviznih rezervi naše zemlje. Povoljna fiskalna kretanja, uz ostvarenje suficita javnih finansija, prisutna tokom prethodne dve godine, nastavljena su i ove godine, a deficit tekućeg računa platnog bilansa u punoj meri pokriven je neto prilivom stranih direktnih investicija. Kretanje aktuelnih ekonomskih pokazatelja ukazuje na rast aktivnosti u naftnoj i hemijskoj industriji nakon završenih remonta, što uz veći rast građevinarstva i usluga vodi ubrzanju rasta bruto domaćeg proizvoda tokom trećeg tromesečja. Takva kretanja su u skladu s našom projekcijom privrednog rasta od 3,5% u ovoj godini, koji će biti vođen domaćom tražnjom, tj. investicijama i potrošnjom.

Izvršni odbor naglašava da je, nakon što je rejting agencija Moody’s popravila izglede za povećanje kreditnog rejtinga Srbije sa "stabilnih" na "pozitivne", agencija Fitch Ratings povećala kreditni rejting Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti na BB+. Time je Republika Srbija, čuvajući stabilnost i transformišući svoju ekonomiju, prvi put došla na korak od dobijanja investicionog rejtinga, karakterističnog za ekonomije koje odlikuje visoka sigurnost ulaganja. To ne samo da je potvrda ekonomskog napretka i rezultata koje ostvaruje Republika Srbija već doprinosi daljem poboljšanju uslova finansiranja i rastu investicija u Srbiji.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 7. novembra.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 10.10.2019.
Naslov: Redakcija