Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKORO "MOBILNI INSPEKTORI" ZA KONTROLU "RADA NA CRNO": Inspektori će pojačano kontrolisati da li je poslodavac uplatio doprinose za zaposlene. Moguće su i izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, da bi poslodavci, kod kojih su zatečeni neprijavljeni radnici morali odmah da ih prijave, a ne za tri dana kao sada


Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, najavio je još oštrije kontrole poslodavaca u cilju sprečavanja "rada na crno", uključujući i uvođenje "mobilnog inspektora" koji će proveravati da li je poslodavac uplatio doprinose za zaposlene.

Najavio je da će i inspektori rada svakodnevno biti na terenu u svim krajevima Srbije, a ne, kako je rekao, "samo u Beogradu i većim centrima" kako bi kontrolisali da li poslodavci prijavljuju radnike.

Dodao je i da je tokom poslednje inspekcijske kontrole poslodavaca bilo obuhvaćeno 1.200 radnika od kojih je utvrđeno da je 45 "radilo na crno", odnosno neprijavljeno.

Đorđević je nagovestio izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) da bi se poslodavci, kod kojih su zatečeni neprijavljeni radnici morali odmah da ih prijave, a ne za tri dana kao sada.

Izvor: Vebsajt N1, 09.10.2017.
Naslov: Redakcija