Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJEN PROJEKAT EU "UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI PRAVOSUĐA": Projekat je usmeren na smanjenje broja starih predmeta, ujednačavanje sudske prakse i promovisanje medijacije u srpskim sudovima


Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport predstavio je u Vrnjačkoj Banji projekat "Unapređenje efikasnosti pravosuđa", koji je, kako je naveo, usmeren na konkretnu pomoć srpskim sudovima, između ostalog, u smanjenju broja starih predmeta, ujednačavanju sudske prakse i promovisanju medijacije.

"Kombinacijom tehničke podrške obuke za sudije, tužioce i sudsko osoblje i stalnim konsultacijama, Projekat radi na unapređenju kvaliteta i podizanju usluga u sudovima i pomaže da se postignu zacrtani ciljevi i time ostvari napredak u oblastima koje su ključne za Poglavlje 23", istakao je Devenport.

Projekat se pored ostalog fokusira na smanjenje broja starih predmeta kroz direktnu saradnju sa 30 sudova širom Srbije, a posebno sa Prvim osnovnim sudom u Beogradu.

"U tom beogradskom sudu u dve smene pomažemo osoblju da reši zaostatak od preko milion izvršnih predmeta", rekao je Devenport napominjući da je taj projekat, koji se primenjuje od februara, već dao velike i konkretne rezultate u smanjenju broja starih izvršnih predmeta.

On je napomenuo da timovi stručnjaka EU i British cancel-a na programu vredno rade ne samo u Beogradu, već i u Novom Sadu, Nišu, Vranju i Čačku.

"Osim toga naši stručnjaci rade sa timovima u Ministarstvu pravde i Vrhovnom kasacionom sudu na izradi okvira koji bi omogućio interoperabilnost informatičkog sistema u sudovima čime bi se poboljšala nesmetana razmena informacija i izbeglo dupliranje unetih podataka i neefikasan rad", napomenuo je šef Delegacije EU, dodajući da će tačni i ažurni podaci u sistemu olakšati rad pravosuđa.

Projekat je usmeren i na ujednačavanje sudske prakse kroz saradnju sa odeljenjima za sudsku praksu apelacionih sudova, promovisanje alternativnog načina rešavanja sudskih sporova kroz posredovanje, kao i stalne obuke za sudije, rekao je predsednik VKS Dragomir Milojević.

U slučaju rešavanja starih predmeta projekat je već dao rezultate, ocenio je Milojević navodeći da je od 1.7 miliona starih izvršnih predmeta rešeno (prošlo kroz evidenciju VKS) 661.000, a do kraja godine se očekuje da još pola miliona predmeta bude rešeno i zavedeno.

Tome je, tvrdi, doprineo i novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) kao i ažurno vođenje evidencije o rešenim i nerešenim izvršnim predmetima.

Ministarka pravde, Nela Kuburović, najavila je promovisanje alternativnog rešavanja sporova kroz posredovanje u cilju daljeg rasterećenja rada sudova.

Ocenivši da imamo dobar Zakon o posredovanju u rešavanju sporova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014), ona je primetila da je potrebno podstaći sudije da ohrabruju stranke da se što više opredeljuju za mirno (vansudsko) rešenje spora.

Podsetila je pri tome da sporazum stranaka iz postupka posredovanja ima snagu jednaku sudskoj presudi.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 10.10.2016.
Naslov: Redakcija