Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZA UVOĐENJE DUALNOG OBRAZOVANJA NEOPHODNA IZMENA ZAKONA O RADU I O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Program primene dualnog obrazovanja, na kojem radi Ministarstvo prosvete, biće završen za pola godine. Biće predviđeno da u školskim odborima sede predstavnici kompanija koje će učestvovati u sprovođenju ovog programa, a moći će i da finansiraju škole


Kompanije će u skoroj budućnosti moći da finansiraju škole, a njihovi predstavnici dobiće mesto u školskim odborima. Privreda će postati novi činilac u obrazovanju. Sve to je važno zbog uvođenja dualnog obrazovanja, a da bi bilo izvodljivo moraće da prethodi izmena prosvetnih zakona - najavljuje Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

On je nedavno izjavio i da je dualno obrazovanje prioritet u naredne četiri godine, ne samo resornog ministarstva, nego i čitave Vlade.

Predstavnici privrede na neki način već su prisutni u srednjim stručnim školama, ali će sada dobiti mnogo veću ulogu. Siniša Kojić, direktor Politehničke škole u Kragujevcu i predsednik Zajednice mašinskih škola Srbije, objašnjava da jedan od tri člana školskog odbora koje delegira lokalna samouprava mora da bude predstavnik socijalnih partnera škole.

- Svaka podrška, posebno ovako sistemska, kada je daje država, pomoći će da se privuče više kompanija. Umrežavanje privrede i obrazovanja je važan pomak - naglašava Kojić. - Biće dobro što će kompanije moći još aktivnije i direktnije da se uključe u kreiranje obrazovnog procesa.

Kojić objašnjava da su firme uveliko aktivni partneri Politehničke škole, čiji učenici praktična znanja stiču u nekoliko desetina kompanija i majstorskih radionica. Među prvima su uključeni u projekat kooperativnog obrazovanja u Srbiji, koje bi izmenom zakona trebalo da preraste u dualno, nalik onom u nemačkom, austrijskom i švajcarskom obrazovnom sistemu.

U Ministarstvu prosvete formiran je tim koji se bavi samo dualnim obrazovanjem, čije uvođenje će biti spremno, najavljuju, već za šest meseci. Za to je potrebno promeniti Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), jer važeći propisi ne predviđaju mogućnost da učenici dobijaju "platu" za praktičan rad. "Nacionalni model dualnog i preduzetničkog obrazovanja" je dokument koji će ići pred Vladu Republike Srbije na usvajanje.

Menjaće se i krovni prosvetni zakon - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 - odluka US). Njegovu inovaciju inicirala je Privredna komora Srbije.

- Jasno je propisano ko sve može da obavlja obrazovni rad, a da bi i privreda mogla da se direktno uključi u stručno školovanje učenika, mora da bude prepoznata u zakonu - objašnjava Mirjana Kovačević, direktorka centra sektora za edukaciju PKS. - Važno je i da se definiše koja su prava i obaveze instruktora u kompanijama, koji rade sa učenicima. Treba da se propiše koji stepen stručne spreme treba da imaju. Važno je da pored toga što imaju praktična znanja, budu obučeni i za rad sa decom.

Kovačević napominje da je uključivanje privrede u obrazovanje važno i da bi se pratile promene u proizvodnim procesima. Školski sistem, dodaje, ne može tako brzo da se menja, pa je dobro da učenici u kompaniji dobijaju nova znanja, koja su tražena na tržištu rada.

Važan podstrek nekim učenicima za dualno obrazovanje biće i to što za praktičan rad u kompaniji dobijaju naknadu. - Đaci koji su već uključeni u ovakav model obrazovanja dobijaju između 5.000 i 10.000 dinara. Važno je da taj iznos bude koliko-toliko ujednačen, da se veže za minimalnu cenu rada. Kompanije uvek pristaju da đacima plate ishranu, prevoz, opremu za rad, a onda i nekoliko hiljada dinara naknade. Upravo to je jedno od osnovnih obeležja dualnog obrazovanja - objašnjava Mirjana Kovačević. - U starijim razredima učenici više učestvuju u procesu proizvodnje, pa je i nadoknada veća u trećem nego u drugom razredu.

Izvor: Vebsajt Novosti, Ivana Mićević, 09.10. 2016.
Naslov: Redakcija